Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 16 maart 2006

Juristen uiten forse kritiek op overeenkomst kerncentrale Borssele

Forse kritiek op overeenkomst kerncentraleDe overeenkomst over sluiting van de kerncentrale Borssele in 2033 rammelt. Dat blijkt uit een advies dat de parlementaire advocaten Polak en Van den Biggelaar gisteren hebben toegelicht tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Volgens Polak gaat het om 'wezenlijke' onderdelen en niet om 'de puntjes op de i'. Staatssecretaris Van Geel (CDA, Milieu) is met de aandeelhouders Delta en Essent en exploitant EPZ overeengekomen dat de kerncentrale in Borssele tot en met 2033 mag openblijven. In ruil daarvoor investeren de energiebedrijven 250 miljoen euro in duurzame energie. De Kamer moet het concept-convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd nog goedkeuren.

Daarvoor is advies ingewonnen bij advocaten van het bureau De Brauw Blackstone Westbroek. Zij zetten gisteren flink wat kanttekeningen bij de overeenkomst. Die noemden zij 'onevenwichtig', omdat de energiebedrijven en EPZ de verplichtingen van de Staat beter kunnen afdwingen dan andersom.

Als de kerncentrale toch vóór 2033 dicht moet, moet de Staat een schadevergoeding betalen. Volgens de advocaten is 'minder helder' wat er gebeurt als de energiebedrijven hun verplichtingen niet nakomen om te investeren in innovatieve projecten voor duurzame energie.

Polak noemde het 'opvallend' dat in het convenant niet staat dat het Rijk goedkeuring moet geven als Delta of Essent hun aandelen in EPZ willen verkopen. Het is niet duidelijk of de nieuwe eigenaar dan ook gehouden is aan de afspraken in de overeenkomst. Ook is onduidelijk wat er gebeurt als EPZ failliet zou gaan.

In de overeenkomst staat dat de kerncentrale in Borssele moet behoren tot de 25 procent veiligste in Europa en Noord-Amerika. Voor de Kamerleden was onduidelijk hoe dit wordt berekend. De parlementsadvocaten stelden dat in het convenant niet goed is vastgelegd dat Delta, Essent en EPZ geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding als de kerncentrale moet worden gesloten omdat ze niet tot het veiligste kwart centrales in de Westerse wereld behoort. Polak gaf aan dat een aantal wezenlijke zaken 'gewoon niet goed is geregeld'.

Directeur Luteijn van Delta noemde het convenant 'niet meer en niet minder dan een keiharde overeenkomst'. Zou de kerncentrale niet voldoen aan de extra veiligheidseisen - die verdergaan dan wat de Kernenergiewet voorschrijft - dan moet die een paar jaar eerder dicht. Hij vond het ook vanzelfsprekend dat een eventuele nieuwe aandeelhouder zich aan de overeenkomst moet houden. De afspraak is zo helder dat hij geen reden ziet tot heronderhandelen met Van Geel.

Waarschijnlijk beslist de Kamer vandaag om het debat over de kerncentrale Borssele, dat woensdag moet plaatsvinden, uit te stellen. Naar aanleiding van de hoorzitting wordt vrijwel zeker eerst een nieuwe schriftelijke vragenronde ingelast. Verder slaagt het kabinet er niet in op tijd te reageren op een verzoek tot inzage in vertrouwelijke rapporten over een mogelijke schadeclaim als de kerncentrale in 2013 dichtgaat, zoals nu nog in het regeerakkoord staat.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.