Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 10 maart 2006

Vragen over ontpoldering in Zak

Dé vraag is of ontpoldering en de status van Nationaal Landschap die aan de Zak van Zuid-Beveland is toegekend, elkaar verdragen. Gisteravond kwam dit ter sprake op een bijeenkomst van stichting De Levende Delta in Heinkenszand. Een ondubbelzinnig 'ja' of 'nee' op de vraag bleef uit. De polders die in Zuid-Beveland in aanmerking komen voor ontpoldering, de Van Hattum-, Zuid- en Everingepolder bij Oudelande, vallen binnen het Nationaal Landschap. Ze hebben dus al een erkende natuurstatus, maar dat staat ontpoldering niet in de weg, oordeelde CDAfractievoorzitter K. van Beveren in Provinciale Staten. "Er komt een ander soort natuur voor terug", zei hij, "zoals in gebieden rond de Oosterschelde is gebeurd."

Zijn PvdA-collega P. Holtring was er nog niet zo zeker van. De milieueffectrapportage die nog moet worden gemaakt voor de mogelijk te ontpolderen gebieden in Zeeuws-Vlaanderen (de Eendragt- en Hellegatpolder) en in de Zak van Zuid-Beveland, moet uitsluitsel geven, aldus Holtring. "Het zou wel redelijk uniek zijn", stelde hij, "als de ene soort natuur een andere soort natuur verdringt."

Van belang zal wellicht zijn hoe de nieuwe dijken rond de te ontpolderen gebieden worden vormgegeven. De lage binnendijken bepalen nu voor een deel het beeld van de polders bij Oudelande. Hoge zeedijken komen daarvoor terug, als tot ontpoldering wordt overgegaan. K. Wiskerke, bewoner van de Zuidpolder, had daarover bij waterschap Zeeuwse Eilanden informatie ingewonnen. "En die dijken komen aan de landzijde van de huidige binnendijken", had Wiskerke vernomen, "waardoor nog eens tien particuliere huizen onderaan de binnendijken moeten verdwijnen."

Juridische stappen
Stichting De Levende Delta, allereerst opgericht om ontpoldering tegen te houden, zal geen juridische stappen ondernemen tegen de bestaande ontpolderingsplannen, liet de nieuwe voorzitter J. Ventevogel nog weten. De Levende Delta wil volgens hem bovenal 'constructief' bezig zijn om het Zeeuwse platteland vitaler te maken. "Dat doe je in elk geval niet door te ontpolderen", stelden enkele bezoekers vast. "Je bent die grond dan kwijt om er met landbouw iets aan te verdienen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.