Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 7 maart 2006

Borsele herroept begraafbeleid

De gemeente Borsele gaat opnieuw kritisch kijken naar het begraafbeleid.

Begraafplaats OudelandeSinds vorig jaar moeten nabestaanden na tien jaar betalen om het grafrecht te verlengen. Dat stuit op protesten. In 2005 heeft Borsele het beleid voor de gemeentelijke begraafplaatsen over een andere boeg gegooid. De gemeente wilde af van het fenomeen koopgraf. Daarvoor in de plaats is het algemene graf met bijzondere bevoegdheden gekomen. In tegenstelling tot een koopgraf kan de nieuwe variant niet eindeloos worden verlengd.

Weerstand
Een tweede wijziging heeft veel weerstand en onbegrip opgeroepen. Tot 2005 onderhield de gemeente stilzwijgend graven waarvan de rechten waren verlopen. Vorig jaar werd daarvoor de rekening aan de nabestaanden gepresenteerd. Verlenging met tien jaar kost voor een eigen graf 750 euro en voor een algemeen graf (huur) 460 euro. Bedragen waar een deel van de nabestaanden van schrok.

Argumenten
Geld en ruimte waren de belangrijkste argumenten om het begraafbeleid te veranderen. Ten eerste streeft de gemeente ernaar dat uitbreiding en onderhoud van de vijftien begraafplaatsen in de toekomst voor negentig procent worden betaald uit grafleges. De gemeente wil er op termijn zelf nog maar tien procent insteken. Nu dekken de leges 79 procent van de kosten. In 2006 moet de gemeente naar schatting 110.000 euro erop toeleggen.

Ruimtenood
Een ander probleem is ruimtenood. Op sommige begraafplaatsen is in de toekomst ruiming noodzakelijk, tenzij de gemeente het geld en de mogelijkheid heeft de begraafplaats uit te breiden. Wil Borsele de kosten in de hand houden, dan is het volgens wethouder F. Tollenaar (SGP, openbare werken) onmogelijk om overal de begraafplaatsen te vergroten, want dat kost al gauw enkele tonnen per dorp. Bovendien wil de gemeente de stijging van begraafleges beperken. "We zullen dus flexibel om moeten gaan met de bestaande begraafplaatsen, waarbij er af en toe zal moeten geruimd, uiteraard alleen als dat mogelijk is. Overigens bestaan hierover veel misverstanden. Ten onrechte wordt gedacht dat een gereserveerd graf maar beperkt kan worden verlengd. Zolang de begraafplaats nog niet vol is, kan er echter steeds worden verlengd. Met kindergraven gaan we zeer omzichtig om. Daarvoor geldt onbeperkte verlenging." Het nieuwe beleid heeft echter veel onrust gezaaid onder Borselenaren. Op het gemeentehuis zijn volgens Tollenaar vele telefoontjes binnengekomen, vooral over de tarieven voor verlenging van de grafrechten, maar ook met de vraag of monumentale grafstenen na twintig jaar zomaar mogen verdwijnen.

Heroverweging
Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het huidige beleid nog eens tegen het licht te houden. Dat gebeurt in overleg met raadsfracties en dorpsraden, zeker in kernen waar binnen enkele jaren ruimtegebrek op de begraafplaatsen ontstaat.

Zo is al overleg geweest met de dorpsraad van 's-Heer Abtskerke over de historische begraafplaats in Sinoutskerke. Volgens de prognoses is die in 2011 vol. De dorpsraad onderzoekt nu of incidentele ruimingen mogelijk zijn.

Dorpen waar de komende jaren vakken op de begraafplaatsen moeten worden geruimd zijn: Baarland (2009), Borssele (2010), Nisse (2012), Ovezande (2012) en Driewegen (2014). Uitbreidingen staan op de rol voor Hoedekenskerke en Heinkenszand (dit jaar), evenals 's-Gravenpolder (2011).

Het overleg met fracties en dorpsraden moet leiden tot een herijkt begraafbeleid. Om de tarieven te beperken, denkt Tollenaar aan grafonderhoud door nabestaanden. Op die manier kan de gemeente ook kosten besparen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.