Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 23 februari 2006

Ovezande omarmt centrumplan

"Ovezande, Hart van de Zak".

Ovezande, Hart van de ZakDe financiering van het centrumplan voor Ovezande is nog lang niet rond, maar niet één inwoner van het Borselse dorp die daarvan wakker ligt, zo bleek gisteravond op een druk bezochte bewonersbijeenkomst van de dorpsraad Ovezande. "Ovezande, hart van de Zak", zo omschreef stedenbouwkundige H. Droogh van bureau Rothuizen Van Doorn 't Hooft het dorp waar de gemeente Borsele het derde masterplan wil gaan realiseren. Heinkenszand en 'sGravenpolder zijn 'het hart van de Zak van Zuid-Beveland' daarin voorgegaan. Zeker in 'sGravenpolder is de uitvoering van het masterplan - met onder meer een nieuwe brede school die binnenkort in gebruik wordt genomen - tot nu toe soepel verlopen. Er kwamen praktisch geen bezwaren

Zonde
Ook in Ovezande rekent de gemeente daarop. De eerste tekenen dat dit kan lukken, waren er gisteravond. Op het centrumplan met een nieuwe brede school aan de Oud Ovezandseweg, een woonzorgcomplex met vierendertig appartementen op de locatie van de huidige school én de renovatie van dorpshuis Trefpunt kwam nauwelijks kritiek. Eén bewoner zei het zonde te vinden dat de school al na zo'n vijfentwintig jaar wordt afgebroken. Hij liet zich overtuigen. De gymzaal waar de nieuwe school bij komt, moet toch worden opgeknapt. En de peuterspeelzaal die in jeugdsoos De Klomp huist, zit al jaren omhoog. Die gaat naar de nieuwe school.

Financiering
Wethouders M. Vermue-Vermue (CDA) en F. Tollenaar (SGPChristenUnie) zwegen in alle toonaarden over de financiering van het project waarvan eerder is gezegd dat het 3,1 miljoen euro kost. Niemand vroeg er ook naar. Als de gemeente met zo'n plan komt, is er wel geld voor, leek de algemene gedachte. Tollenaar vertelde na afloop dat er nog een gat is van één miljoen euro. "Dat komt wel goed", bezwoer hij. Op z'n vroegst in 2009-2010 zal de uitvoering ook pas ter hand worden genomen. Voor die tijd zal er in elk geval iets aan dorpshuis Trefpunt gebeuren, beloofde wethouder Tollenaar. Veel achterstallig onderhoud moet daar weggewerkt worden. Dat heeft op zich laten wachten, omdat eerst duidelijk moest zijn wat er met Trefpunt ging gebeuren. Het dorpshuis komt niet bij de school, zoals wel eens is geopperd, maar blijft op de huidige plek. De weg is daarmee vrij voor een grootscheepse opknapbeurt.

Nieuwbouw
Het centrumplan riep helemaal geen verzet op, hetzelfde gold - althans in het openbaar - voor een nieuwbouwwijk tussen de Groenedijk, Hoofdstraat en Plataanweg. Vijfenveertig woningen komen daar, waaronder mogelijk tien starterswoningen. Eerder had de gemeente al een bijeenkomst met omwonenden belegd en hen voorgesteld dat zij grond zouden kunnen bijkopen voor een extra stuk tuin. Dat heeft geholpen de eerste bezwaren van tafel te krijgen. Ovezande heeft het ook al jaren zonder nieuwbouw moeten stellen.

Seniorenwoningen
Discussie was er nog wel over de herbestemming van oude seniorenwoningen aan de Mes- en Fransestraat voor jongeren. Woningcorporatie R & B Wonen krijgt ze aan ouderen niet meer zo gemakkelijk verhuurd. Eén bewoner vroeg zich af of je ze dan aan jongeren moet verhuren. Die leven toch heel anders. En als ze 'te versleten' zijn voor ouderen, waarom dan niet voor jongeren? Enkele bewoonsters lieten weten geen problemen te hebben met jongeren, als ze zich maar gedragen. R & B Wonen denkt aan (gedeeltelijke) sloop, als het woonzorgcomplex gereed is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.