Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 18 februari 2006

Geen blokkade Borssele 2

Als Den Haag de bouw van een nieuwe kerncentrale bij Borssele mogelijk maakt, werkt de provincie positief mee.

Geen blokkade Borssele 2Gedeputeerde J. Suurmond (VVD, nutsvoorzieningen) deelde dit gisteren mee in de Statenvergadering. Hij onderstreepte dat een besluit hierover een zaak is van regering en parlement. Valt dat gunstig uit voor een tweede kerncentrale, dan gaat het dagelijks provinciebestuur zeker niet dwarsliggen, verzekerde de gedeputeerde. Voor de positieve insteek van het dagelijks provinciebestuur beriep hij zich mede op een motie van Provinciale Staten uit mei 1999. SGP'er Kolijn wees er op dat die motie vooral ging over het langer openhouden van Borssele 1. Destijds waren VVD, CDA, SGP, Partij voor Zeeland en ChristenUnie daar voorstander van.

Suurmond trok een vergelijking met de ontwikkelingsschets voor het Scheldebekken (waarin een derde verdieping van de Westerschelde is opgenomen). De regering stelde de schets vast en Zeeland werkte mee. Wel onder voorwaarden en Suurmond zei dat de provincie ook aan de komst van Borssele 2 eisen stelt. Wat Kolijn betreft, gaan die over veiligheid, draagvlak onder de bevolking en een acceptabele oplossing voor het radioactief afval.

Impuls
J. Hageman (PvZ) was zeer verheugd over 'uitzicht op een tweede kerncentrale'. Hij noemde het goed voor de werkgelegenheid, een impuls voor het midden- en kleinbedrijf en een mogelijkheid jonge mensen naar Zeeland te trekken.

Debat
J. van Ginkel (ChristenUnie) wil eerst een 'breed debat' over de energievoorziening: "Wij zijn niet per definitie tegen kernenergie, maar we moeten er wel een fatsoenlijk debat over voeren." Kolijn en ook CDA'er C. van Beveren sloten zich hierbij aan. Van Beveren vond het te vroeg om een standpunt in te nemen. P. Holtring (PvdA) wil eerst via 'partijpolitieke kanalen' een discussie aangaan.

Kritiek
Tegengas kwam met name van L. Harpe (GroenLinks) en G. van der Giessen (D66). Harpe uitte scherpe kritiek op Delta-directeur D. Luteijn, die in is voor de bouw van een tweede kerncentrale. Hij wilde weten of Luteijn namens de aandeelhouders (provincie en gemeenten) sprak. Suurmond zei dat Luteijn heeft gesproken namens de Delta-directie. "We zien geen aanleiding hem te corrigeren."

Van der Giessen vroeg zich af waarom het dagelijks provinciebestuur zo slaafs de beslissingen van het Rijk volgt. "Dat doen we anders ook niet, denk aan de sluiting van stations en de verkoop van de tunnelaandelen."

Bij een eerdere peiling onder bezoekers van deze site was de helft van de ruim 700 stemmers positief over een 2e Borsselse kerncentrale.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.