Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 17 februari 2006

Project zonnedaken in Borsele

Landbouworganisatie ZLTO Borsele en de gemeente Borsele willen in Borsele een proefproject beginnen met het vervangen van asbestplaten op boerenschuren door dakbedekking met zonnecollectoren.

Zonnepanelen op de plaats van asbestplaten"Zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan", prijst R. van 't Westeinde van de ZLTO Borsele het idee aan. "De landbouwers raken van die asbestplaten af. Ze vormen niet direct een gevaar, maar er kan altijd wel iets van asbest afspringen. En als je die platen vervangt door dakbedekking met zonnecollectoren is het helemaal mooi. Het gaat in Borsele om grote oppervlakten van opslag- en koelloodsen. Met die zonnecollectoren zal je niet direct aan het elektriciteitsnet kunnen leveren, maar de opgewekte energie kan goed van pas komen bij de eigen bedrijfsvoering."

Bij een melkveehouderij in 's- Heer Abtskerke is gebleken dat dit werkt. Het bedrijf heeft veel warm water nodig voor de melkinstallatie. Met een zonneboiler lukt het voor dertig à veertig procent in de energiebehoefte te voorzien.

Van 't Westeinde is enthousiast over dat resultaat. "Wordt dit in Borsele en elders in het land goed aangepakt, dan hebben we helemaal geen tweede kerncentrale nodig", haakt hij in op de door staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu) nieuw leven ingeblazen discussie over kernenergie.

De Borselse wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) wil een 'zonne-dakenproject' in Borsele niet bij die discussie betrekken. Zij ziet er vooral een kans in om de landbouwsector een handje te helpen. "Zo werken we aan een duurzamere landbouw en het kan tot lagere kosten leiden, wat in de huidige tijd ook niet weg is."

Biodiesel
Borsele en de ZLTO gaan samen een voorstel maken om het 'zonne-dakenproject' in de praktijk te brengen. En zo willen ze ook werk gaan maken van een biodiesel-project. De aanleiding is 'de zorgelijke situatie in de landbouw', aldus Vermue-Vermue. De teelt van suikerbieten voor de suikerproductie komt onder druk te staan en de in Borsele ook vrij belangrijke zwarte bessenteelt heeft het niet gemakkelijk.

Alternatieve teelten zijn nodig, waarbij de eerste gedachte uitgaat naar gewassen - zoals koolzaad en ook suikerbieten - die kunnen worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. Vermue-Vermue realiseert zich dat Zeeland daar wellicht niet zo geschikt voor is, omdat de grond er duurder is dan in bijvoorbeeld het noorden van Groningen. "We moeten wel proberen."

ZLTO'er Van 't Westeinde kijkt er net zo tegenaan. Een recente proef van de coöperatie CZAV heeft duidelijk gemaakt dat de teelt van een klassiek gewas als tarwe altijd nog meer oplevert dan de teelt van koolzaad voor biodiesel. Van 't Westeinde laat zich daardoor niet ontmoedigen. "De technieken staan niet stil."

De status van Nationaal Landschap die aan de Zak van ZuidBeveland is verleend, kan helpen de projecten op poten te zetten. Het behoud van een gezonde landbouwsector is ook in het belang van het landschapsbeheer. "De gemeente Borsele kan er zelf een rol in spelen", aldus Van 't Westeinde, "door het wagenpark uit te rusten voor biodiesel." Noord-Beveland heeft deze stap afgelopen jaar al gezet.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.