Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 15 februari 2006

In Heinkenszand kan het misschien veel beter

Inwoners van Heinkenszand mogen hun zegje doen over hun dorp. De dorpsraad Heinkenszand laat daarvoor vanaf volgende week maandag een telefonische enquête houden door onderzoeksbureau Pro-Info.

Grootste knelpunt van Heinkenszand vormt de DorpsstraatDe Dorpsstraat in Heinkenszand kwam vorig jaar in een onderzoekje van de dorpsraad op de braderie als 'grootste knelpunt' uit de bus. De straat zou er na de herinrichting niet veiliger op geworden zijn en het parkeren is er een probleem. In de telefonische enquête is dit het eerste punt dat wordt aangekaart. Of er bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer moet komen, zebrapaden dan wel verkeersremmers?

Andere onderwerpen op verkeersgebied die worden aangesneden, zijn de fietsveiligheid in en buiten het dorp; de toegankelijkheid en bereikbaarheid van winkels en andere voorzieningen voor mensen met een handicap, rollator, kinderwagen of in een rolstoel; de parkeergelegenheid in de Dorpsstraat, bij De Stenge, in de omgeving van de sportvelden en in de eigen wijk; en de veiligheidssituatie op kruisingen in Heinkenszand.

Ook wordt gevraagd naar sociale (on)veiligheid. Voelt u zich wel eens onveilig en zo ja waar? Overlast is een ander thema. Of de inwoners overlast ondervinden en zo ja van wie of waardoor? Het hele scala komt voorbij: kinderen, jongeren, verkeer, buren, ouderen dan wel uitgaanspubliek. In dat licht mogen de geënquêteerden ook hun mening geven over het lokale politiewijkteam.

Woningbouw is het één na laatste thema. Heinkenszand breidt flink uit met Over de Dijk 2. Heeft u bezwaren tegen verdere nieuwbouw?, is de vraag die daarover wordt voorgelegd. En aan welke woningen bestaat behoefte? Tot slot wordt gevraagd naar de mening over activiteiten van plaatselijke verenigingen. Of zij voldoende doen voor de diverse leeftijdsgroepen.

De enquête wordt telefonisch afgenomen door onderzoeksbureau Pro-Info. De Zeeuwse welzijnsorganisatie Scoop zorgt voor begeleiding. Wie niet gebeld wordt, kan van 20 tot 26 februari via website www.dorpsraadheinkenszand.tk de enquête opvragen en invullen. De resultaten worden 15 april gepresenteerd op de jaarlijks dorpsvergadering in De Stenge. De dorpsraad gaat ermee aan de slag om een beleidsplan voor Heinkenszand te maken voor de komende jaren.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.