Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 3 februari 2006

Borsele deelt snel 4,5 miljoen uit

Comfortcamping ScheldeoordIn amper een uur vergaderen heeft de Borselse gemeenteraad gisteravond voor bijna 4,5 miljoen euro aan plannen, projecten en aankopen goedgekeurd. Het leek op een laatste sprint voor de raadsverkiezingen van 7 maart. Baarland, 's-Gravenpolder, Ovezande, Nieuwdorp, 's-Heerenhoek en Heinkenszand, al die dorpen kregen iets. Ofwel direct of in het vooruitzicht gesteld. Voor Baarland of eigenlijk voor alle dorpen in Borsele stemde de gemeenteraad in met een voorstel om bij Scheldeoord aan de Westerschelde een strandje op te spuiten. Borsele draagt daar, evenals camping Scheldeoord 50.000 euro aan bij. Vooraf lieten de eigenaren van Scheldeoord al gebakjes uitdelen onder raadsleden en publiek, gebakjes met het zonnige opschrift Baarland Beach.

Baarland sur Mer
CDA-raadslid K. van der Maas maakte het nog sjieker. Hij sprak van Baarland sur Mer. Alleen vertrekkend GroenLinksraadslid C. Traas was tegen, onder meer omdat natuurbelangen er niet mee gediend zouden zijn en de Westerschelde ter plekke vervuild zou zijn. Vooral het laatste deed bij andere raadsleden de wenkbrauwen fronsen. "Geregeld worden metingen verricht", stelde wethouder A. van Opdorp (VVD), "en die laten niets verontrustends zien." Het strandje moet er rond mei liggen.

De grootste klapper was voor 's-Gravenpolder. Een bedrag van 2,9 miljoen euro kwam voor dit dorp op tafel, voor het gemeentelijke aandeel in de herstructurering van het gebied rond sporthal De Zwake. De bibliotheek en de sporthal krijgen een facelift en rondom De Zwake komen in samenwerking met onder meer woningcorporatie R & B Wonen seniorenwoningen en verpleeghuisplaatsen. Het werk moet in 2007 beginnen en eind 2008 af zijn.

Bulten
Traas stelde zich weer op als grootste criticaster. "Het éne plan is nog niet gepresenteerd of het volgende dringt zich alweer op. Maar wie moet dat op termijn betalen?" Dat er voor het project De Zwake een volledig afgedekte begroting lag, zei hij niet. PvdA-fractievoorzitter P. Vollaard was ook kritisch. "Van de kameel zien we nu alleen de neus, de bulten moeten nog in beeld komen", doelde hij met name op andere voorstellen, zoals voor een nieuwe basisschool in 's-Heerenhoek (tekort voorlopig 850.000 euro) en in Ovezande. Maar, Vollaard liet niet na vervolgens zijn waardering uit te spreken voor het zittende college van B en W waarin de PvdA niet vertegenwoordigd is. De PvdA wil er na 7 maart weer in.

Akkoord
De gemeenteraad ging eensgezind akkoord met het project De Zwake. En dat gebeurde ook met: een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van een basisschool en zorgwoningen in 's-Heerenhoek; de aankoop van grond achter het sportveld bij Heinkenszand (voor eventuele uitbreiding); een voorstel voor het maken van een kwaliteitsatlas voor plannen in Ovezande (zoals nieuwbouw school en woonzorgcomplex); de aankoop van garage Rijk in Ovezande voor de ontsluiting van een nieuwe wijk; de herinrichting van de Ring in Nieuwdorp én de aankoop van een provinciaal opslagterrein wat woningbouw ten westen van de Schuitweg in 's-Gravenpolder dichterbij brengt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.