Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 2 februari 2006

Bijval voor plan oefencentrum

Oefening tunnelbrand in ZwitserlandDe brandweercommandanten J. Meijering (Terneuzen) en J. de Feijter (Borsele) zien een tunneloefencentrum in het Zeeuwse zeer zitten. Ze voorspellen dat zo'n centrum flink wat brandweermensen uit Nederland en België zal trekken en dat het een bijdrage kan leveren aan een veiliger Zeeland. Zeker als zo'n centrum opgezet wordt in samenwerking met de Hogeschool Zeeland, aldus de beide commandanten. Ook burgemeester J. Lonink van Terneuzen reageert enthousiast op de suggestie van commissaris van de koningin W. van Gelder om na te denken over zo'n speciaal oefencentrum in het Zeeuwse. "Als we samen hier onze schouders onderzetten, moet zoiets mogelijk zijn."

Afgelopen dinsdag liet de commissaris tijdens een toespraak op de Hogeschool weten dat zo'n centrum niet misstaat in het Zeeuwse. Dan hoeven Zeeuwse hulpverleners niet meer naar het buitenland om te oefenen maar kunnen anderen juist naar Zeeland komen om daar ervaring op te doen in het bestrijden van calamiteiten in een tunnel, aldus Van Gelder.

Meijering en Lonink vertellen dat drie jaar geleden er reeds voorzichtig gedacht werd aan zo'n centrum. Er zijn toen verkennende gesprekken gevoerd met een bedrijf om samen zoiets op te zetten. Door andere prioriteiten is dat plan toen niet verder ontwikkeld.

Lonink denkt dat de tijd nu wel rijp is om verder na te denken over zo'n centrum. Vooral omdat er nu gesproken wordt met de NV Westerscheldetunnel over de tunnel en veiligheid. Hij maakt duidelijk dat zo'n centrum niet puur een overheidsaangelegenheid moet worden. "Zoiets moet in samenwerking met een bedrijf worden opgezet."

De Feijter gaat eens in de twee jaar met zijn mensen naar Zwitserland om daar te oefenen. Telkens moet hij dan 150.000 euro overmaken. Een centrum in de buurt kan dus flink wat geld besparen, zo geeft hij aan. De Terneuzense burgemeester vindt dat de Koegorspolder nabij Sluiskil een ideale plek is om een oefencentrum te vestigen. Zo'n centrum zou volgens hem een positief effect kunnen hebben op de werkgelegenheid. En ook een versterking betekenen voor de kenniseconomie, aldus de burgemeester. "Zeker als er samen gewerkt wordt met de Hogeschool."

Breder
In de visie van Lonink moet het niet alleen een trainingscentrum worden voor calamiteiten in tunnels. Hij vindt dat de opzet breder moet worden om verzekerd te zijn van fiks wat cursisten.

Dan is een toestroom verzekerd, zo verwacht hij. Meijering en De Feijter zijn er ook van overtuigd dat er grote behoefte is aan een goed uitgerust trainingscentrum. Meijering wijst bijvoorbeeld naar de plannen van Gent om een nieuwe tunnel aan te leggen. "Die brandweer moet straks ook oefenen."

Tal van andere korpsen moeten nu, net als het Terneuzense korps, naar Zwitserland afreizen om goed voorbereid te zijn op een calamiteit in een tunnel.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.