Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 30 januari 2006

Borsele stimuleert grijswater

Tapkraan voor grijswaterDe gemeente Borsele wil een speciale subsidieverordening vaststellen die het gebruik van grijswater in woonwijken kan stimuleren. Aanleiding is een aanvraag van een toekomstige bewoner van De Blikken in 's Heerenhoek. Die wil een waterkelder onder zijn huis bouwen, waarin hij regenwater kan opslaan voor de was, het doorspoelen van het toilet en voor de tuinsproeier. Borsele staat al jaren op het standpunt dat gemeenten het gebruik van grijswater moeten stimuleren om drinkwater te besparen en om verdroging tegen te gaan.

De gemeente stapte als eerste in Zeeland in de actie Een Ton Voor Water, waarmee inwoners tegen een gereduceerd tarief een regenton konden kopen, waarvan ook een bedrag naar waterprojecten in de Derde Wereld ging. Veel verder dan het gebruik van regentonnen is het gebruik van grijswater in de woonwijken nog niet gekomen. In de landbouw wordt wel volop grijswater gebruikt, maar dat is wegens de tariefstelling al goedkoper en hoeft dus niet gestimuleerd te worden.

Terugverdienen
Het gebruik van grijswater in een woonwijk vergt echter een investering van de huiseigenaar, die met een kubieke-meter-prijs van 1,20 euro voor water, niet al te snel kan worden terugverdiend. Hoewel te verwachten valt dat zuiver drinkwater steeds schaarser en dus kostbaarder en duurder zal worden, wil de gemeente Borsele toch een financiële stimulans bovenop een terugverdieneffect leggen.

Voor het voorbeeldproject in 's Heerenhoek wil het college 1500 euro beschikbaar stellen. Dat is ook het bedrag wat anderen kunnen krijgen als ze het voorbeeld volgen.

Subsidieverordening
Voor het stimuleren van grijswatergebruik heeft de raad al een bedrag van 15.000 euro gereserveeerd. Tijdens de raadvergadering van donderdag 2 februari moet de raad daarvoor een subsidieverordening vaststellen, waarin de voorwaarden staan die voor de kelders gaan gelden. Een bijdrage van de overheid aan het duurzaam gebruik van regenwater in een gewoon huis heeft nog geen wettelijke grondslag. Borsele doet er pionierswerk mee.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.