Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 27 januari 2006

Borsele begint grote bodemsanering

Honderden Borselenaren wacht de komende jaren een zogeheten historisch bodemonderzoek.

Mitec voert de inventarisatie uitEen eerste tranche van vijftig brieven is onlangs verstuurd. Locaties die mogelijk zijn vervuild, worden tot 2015 onderzocht. Daarna volgen noodzakelijke saneringen. Het gaat om een landelijk onderzoek van het Rijk, het zogeheten Landsdekkend Beeld Bodemsanering (LDB). Het doel ervan is voor 2030 allerlei verontreinigde plaatsen schoon te maken. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) wil met dit project in één klap afrekenen met oude verontreinigingen, waarvan in de meeste gevallen de veroorzaker niet meer is te achterhalen. Bij nieuwe bodemverontreinigingen is dat bijna altijd wel het geval en moet de vervuiler de kosten betalen.

Regisseur
In Zeeland heeft de provincie als regisseur samen met de gemeenten, die een gezamenlijke projectgroep hebben ingesteld, verdachte locaties in kaart gebracht. In Borsele zijn dat er 993. Als het gaat om de onderzoeken is de provincie verantwoordelijk voor de verdachte plaatsen in het buitengebied, de gemeente voor locaties binnen de bebouwde kommen (464 locaties). De gemeente Borsele, die er vroeg bij is, laat het onderzoek niet dorpsgewijs uitvoeren.

Archieven
De eerste vijftig brieven zijn beland op adressen in bijna alle kernen. Voor het zogeheten historisch bodemonderzoek komen er in eerste instantie geen mannetjes in de tuin spitten. Medewerkers van het ingehuurde bureau Mitec beperken zich tot het raadplegen van archieven - welke activiteiten vonden er ooit plaats en was er een vervuilend bedrijf gevestigd? - en een verkennend bezoek op de kavel.

Volksgezondheid
Iedere inwoner die een brief heeft ontvangen, wordt vooraf telefonisch op de hoogte gesteld van de komst van een onderzoeker. Als alle adressen zijn bekeken, wat voor juli dit jaar moet zijn gebeurd, volgt een schifting. De overgebleven verdachte locaties worden nader onderzocht, waarbij het mogelijk is dat grondmonsters worden genomen. Vervolgens wordt afgewogen of het noodzakelijk is de bodem te saneren, waarbij het risico voor de volksgezondheid doorslaggevend is. Een gemeentewoordvoerder onderkent dat schoonmaakoperaties op termijn ongemak voor bewoners zullen inhouden. Mogelijk moet de tuin worden afgegraven en, in het ergste geval, ook de grond onder het huis. "Er zijn ook voordelen. Je weet dat daarna dat de bodem schoon en gezond is en je onroerend goed groeit waarschijnlijk in waarde." De saneringskosten komen voor rekening van het Rijk als de vervuiler niet kan worden getraceerd of allang overleden is. In de meeste gevallen zal het daar op uitdraaien. Gemeenten krijgen tot 2015 de tijd om onderzoeken af te ronden. Voor de daarop volgende saneringen is vijftien jaar ingeruimd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.