Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 25 januari 2006

Aanleg Sloepoort staat vast

De bezwaren van de dorpsraden Nieuwdorp en 's-Heerenhoek tegen aanleg van bedrijventerrein Sloepoort tussen beide dorpen maken geen kans.

Toekomstig bedrijventerrein SloepoortDe gemeente Borsele wil wel praten over de vormgeving van Sloepoort, maar houdt onverkort vast aan de komst van het bedrijventerrein. Sloepoort is door Borsele uit de onderhandelingen over de bouw van de Westerscheldetunnel gesleept, zoals ook het Sloebos bij Borssele en extra huizen in Lewedorp en 's-Heerenhoek. Jaren geleden is daar al over besloten. De grond voor Sloepoort bij het knooppunt Sloeweg-Westerscheldetunnelweg is ook verworven. Met havenschap Zeeland Seaports zijn afspraken gemaakt over de exploitatie.

Bezwaren
Het gemeentelijk bestemmingsplan moet nu nog worden veranderd om Sloepoort mogelijk te maken. De dorpsraden Nieuwpoort en 's-Heerenhoek hebben dat aangegrepen om bezwaren te maken, omdat naar hun idee de opzet van het bedrijventerrein is veranderd. Was het eerst met name bestemd voor lokale bedrijvigheid, Borsele wil er nu ook havengebonden bedrijven toelaten. "Sloepoort wordt gewoon een uitbreiding van het Sloegebied", aldus bestuurslid H. van Dam van de dorpsraad Nieuwdorp, "en daarom moet de gemeente Borsele het hele plan heroverwegen."

Wegen
Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) is dat niet van plan. Zij weet zich daarin gesteund door een ruime meerderheid in de Borselse gemeenteraad. "Op de plek waar Sloepoort is gepland, komen de wegen van en naar de tunnel samen", geeft de wethouder aan waarom indertijd voor die locatie is gekozen. "De aanwezigheid van die wegen en de vestiging van bedrijven kunnen elkaar versterken."

Tegelijkertijd kan Vermue-Vermue zich de kritiek van de dorpsraden wel voorstellen. "Zij hebben het gevoel dat er een psychologische grens wordt overschreden, omdat bedrijfsvestigingen buiten het Sloegebied mogelijk worden gemaakt. Het is des te belangrijker dat in het bestemmingsplan heel zorgvuldig wordt vastgelegd hoe Sloepoort wordt vormgegeven en welke bedrijven zich daar mogen vestigen. Zo moet het terrein landschappelijk goed ingepast worden en er mogen in elk geval geen ondernemingen komen die overlast veroorzaken. We zouden dan het paard achter de wagen spannen."

Knooppunt
Het knooppunt Sloeweg-Westerscheldetunnel komt ter plaatse van Sloepoort gedeeltelijk verhoogd te liggen. Sloepoort kan dan juist als een geluidsbarrière gaan dienen richting 's-Heerenhoek en Nieuwdorp, denkt Vermue-Vermue. Van Dam van de dorpsraad Nieuwdorp heeft een andere visie. "Door Sloepoort te schrappen, ontstaat ruimte om het wegenknooppunt minder hoog te maken." De dorpsraden van Nieuwdorp en 's-Heerenhoek krijgen nog de kans hun bezwaren toe te lichten op een bijeenkomst in het gemeentehuis in Heinkenszand. Vermue-Vermue wil dan deskundigen uitnodigen die kunnen vertellen welk type bedrijven wel en welke niet in Sloepoort mogen komen. Zij sluit niet uit dat het ontwerp-bestemmingsplan op bepaalde onderdelen vervolgens wordt aangepast. "Want", verklaart de wethouder, "het is niet niks dat twee dorpsraden met deze bezwaren komen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.