Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 14 januari 2006

Tunnelmaatschappij en gemeenten praten over kosten veiligheid

De NV Westerscheldetunnel en de gemeenten Borsele en Terneuzen overleggen over de financiering van de veiligheid in de tunnel. Ze hopen na de zomer een akkoord te bereiken over een gezamenlijke oplossing, aldus burgemeester J. Lonink (Terneuzen). Voorlopig kiezen ze volgens hem niet voor verhoging van het toltarief om die kosten te dekken.

Tunnelmaatschappij en gemeenten praten over kosten veiligheid WesterscheldetunnelTerneuzen en Borsele hikken al lang aan tegen de vele extra kosten die ze moeten opbrengen voor de brandweerzorg in de Westerscheldetunnel. Ze vinden dat de tunnelmaatschappij minimaal een flink gedeelte van die kosten voor haar rekening moet nemen.

Lange tijd wilde de NV daar echter niets van weten. De maatschappij stelde dat de tunnel niets meer is dan een stuk openbare weg en dat de gemeenten, net als bij alle andere wegen, de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid. De gemeenten daarentegen zien de tunnel als een bedrijf en vinden dat de tunnelmaatschappij, net als elke ander groot bedrijf, verantwoordelijk is voor de veiligheid op het eigen terrein.

Overleg
Tijdens een overleg eind vorig jaar met de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) hebben die bewindslieden laten weten dat beide gemeenten en de tunnelmaatschappij samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in die tunnel. Ze stelden dat de drie partijen samen moeten overleggen over de verdeling van de kosten. Het eerste overleg vond deze week plaats.

Volgens Lonink blijft de tunnelmaatschappij op het standpunt staan dat brandweerzorg een verantwoordelijkheid is van de gemeenten. Wel is ze bereid te praten over andere veiligheidsaspecten. Dat biedt volgens de Terneuzense burgemeester genoeg ruimte om te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Brandweerkosten
In de Eindrapportage Rampenbestrijding Westerschelde, enkele weken terug gepresenteerd aan Remkes en Peijs, staat dat een verhoging van het toltarief met een dubbeltje een manier is om de extra brandweerkosten te dekken. Lonink laat echter weten dat voor die oplossing van het financieringsprobleem voorlopig niet wordt gekozen. "We willen het tarief niet verhogen."

Een werkgroep gaat de komende tijd op zoek naar andere manieren om ervoor te zorgen dat veiligheid in de tunnel niet te zwaar drukt op de financiën van de gemeenten. Volgens hem moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn de veiligheid slimmer te organiseren.

Burgemeester J. Gelok (Borsele) en directeur T. Buis (NV Westerscheldetunnel) wilden gisteren niet inhoudelijk reageren.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.