Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 14 januari 2006

Aanleg containerterminal loont

WCT zit al in 2020 vol. Economische voordelen groter dan de nadelen.

WCT zit al economisch rendabelDe Westerschelde Container Terminal (WCT) levert zijn geld dubbel en dwars op. Uitgaande van ingebruikname rond 2010, zit de voorziening al in 2020 vol. Bij (heel) langzame groei van de containeroverslag is dat 2030.

De eerste resultaten van een onderzoek naar de kosten en baten van de WCT wijzen uit dat wereldwijd tot 2020 een verdubbeling optreedt van het containervervoer. Meer bepaald in Noordwest-Europa is dit het geval. Containerkades aan diep vaarwater - zoals bij de WCT het geval is - oefenen extra aantrekkingskracht uit.

Bijgepraat
H. Thomaes, hoofd economie van de provincie Zeeland, gaf dit gisteren aan tijdens een bijeenkomst in Middelburg, waar Statenleden werden bijgepraat over het WCT-dossier. Hij maakte duidelijk dat in economisch opzicht de lusten van de WCT groter zijn dan de lasten.

Initiatiefnemer havenschap Zeeland Seaports en beoogd exploitatant Hesse-Noord Natie kunnen een dikke plus verwachten en ook de werkgelegenheid, zowel direct als afgeleid, heeft veel voordeel bij een WCT, aldus Thomaes. De mate waarin hangt af van de precieze invulling die aan de containeroverslag wordt gegeven.

Beste combinatie
Als er sprake is van een WCT met daaraan gekoppeld enige verwerking van containers, zijn de baten het hoogst. Wanneer de activiteiten beperkt blijven tot overslaan vanuit containerschepen op andere vervoermiddelen (kust- en binnenvaart, spoor, weg) zijn er minder euro's te verdienen.

De verschillende varianten worden alle in het kosten-batenonderzoek bekeken. Ook het inrichten van bestaande mogelijkheden in het Sloegebied voor containers komt aan de orde, evenals de plussen en minnen die ontstaan als er niks gebeurt. Het kosten-batenonderzoek is nog niet klaar, omdat gewacht wordt op een herzien milieu-effect rapport.

Onderzoek
Gegevens die daarin staan zijn onder meer van belang om de nadelen goed in beeld te kunnen brengen: schade aan natuur en milieu, kosten natuurcompensatie, maatregelen langs de spoorlijn. Thomaes verzekerde dat niet over één nacht ijs gegaan wordt. Het onderzoek bestrijkt bijvoorbeeld de effecten voor Zeeland, Nederland en Vlaanderen. Voor alle zekerheid wordt gerekend met een hoog rentepercentage van zeven. Dat kan meevallen, maar dekt ook eventuele tegenvallers.

Aanleg van de WCT komt niet in het nieuwe omgevingsplan Zeeland te staan. Dat stellen de Staten in juni vast en in het najaar moet dan meteen over een aanpassing voor de WCT worden beslist. Als de Staten een uitspraak hebben gedaan, is het aan de gemeente Vlissingen om een bestemmingsplan vast te stellen.

Vertraging
Als de nieuwe gemeenteraad van Vlissingen daaraan onverhoopt niet wil meewerken, dan kan de provincie zelf een bestemmingsplan maken, zei C. Colijn, directeur ruimte, milieu en water. Hij maakte duidelijk dat door vertraging van de onderzoeken (milieu-effect rapport, kosten-batenanalyse) deze wat omslachtige manier van werken onvermijdelijk is. Het dagelijks provinciebestuur komt dit voorjaar met een voorstel. Gedeputeerde M. le Roy wilde zich niet vastleggen op een concreet tijdstip. "We willen eerst zekerheid. Het is teleurstellend als je een datum weer moet inslikken."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.