Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 13 januari 2006

Borsele ziet vooral kansen met Nationaal Landschap

De aanwijzing van een groot gedeelte van de gemeente Borsele tot Nationaal Landschap biedt vooral kansen. Een meerderheid van de Borselse gemeenteraad trok gisteravond die conclusie na een presentatie over de nieuwe beschermde status voor met name de Zak van Zuid-Beveland.

Voorheen WCL, nu Nationaal LandschapDe status die aan een belangrijk deel van Borsele is toegekend als Nationaal Landschap, is min of meer een vervolg op een predikaat dat de Zak van ZuidBeveland al eerder had, dat van Waardevol Cultuur Landschap (WCL). De WCL heeft Borsele geen windeieren gelegd en dat zal, denken de voorstanders van de nieuwe aanwijzing, ook het geval zijn met het Nationaal Landschap. De natuurlijke kenmerken van het Borselse landschap, zoals de kreken, kunnen erdoor worden versterkt en ook de recreatieve functie kan worden uitgebouwd, zonder dat bedrijfsactiviteiten - vooral van de landbouw - daaronder hoeven te lijden.

Verwachting
Niet alle raadsleden waren van het laatste overtuigd. Fruitteler J. Mol (SGP/ChristenUnie) en akkerbouwer N. Werri (Lokale Partij Borssele) spraken de verwachting uit dat het Nationaal Landschap voor de ontwikkeling van de landbouwsector een grote bedreiging zal gaan vormen. P. Vollaard (PvdA) en P. van den Dries (CDA) noemden die angst ongegrond. Uit niets blijkt volgens hen dat landbouwactiviteiten zullen worden belemmerd.

Stimulans
"Het Nationaal Landschap is een stimulans om door te gaan waarmee we bezig waren", aldus Vollaard.
"We moeten er juist trots op zijn dat wij mogen leven, wonen en werken in één van de pareltjes van ons land." Mol reageerde dat hij daar geen boterham van kan eten. Waarop Vollaard stelde dat de slechte situatie in de landbouw niets te maken heeft met de status van Nationaal Landschap.

Bijdrage
Om het gebied verder te ontwikkelen, kan Borsele voor de jaren 2005-2006 op 750.000 euro van de rijksoverheid rekenen. Eenzelfde bedrag moet bijgelegd worden. De provincie heeft alvast 250.000 euro toegezegd. De rest, 500.000 euro, moet onder meer van de gemeente komen. Borsele heeft nog geen geld opzij gezet. De gemeenteraad moet daarover dit jaar een beslissing nemen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.