Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 10 januari 2006

Kerncentrale wordt na 2033 versneld gesloopt

Zo snel mogelijk na de sluiting van de kerncentrale Borssele - uiterlijk op 31 december 2033 - zal worden begonnen met de ontmanteling. Die kan na tien jaar zijn voltooid. Dat betekent dat de kerncentrale in Borssele eerder zal zijn ontmanteld dan de in 1997 buiten bedrijf gestelde kerncentrale in Dodewaard.

De kerncentrale Borssele wordt na 2033 versneld geslooptDat blijkt uit een brief die het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Daarin wordt voorgesteld dat de kerncentrale in Borssele uiterlijk op 31 december 2033 dichtgaat, twintig jaar later dan de regeringspartijen CDA, VVD en D66 zijn overeengekomen in het huidige regeerakkoord.

Bij de brief is het convenant gevoegd dat staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu) is overeengekomen met de aandeelhouders Delta en Essent en exploitant EPZ. Zij beloven daarin af te zien van schadevergoeding bij sluiting van de kerncentrale in 2033.

Tot nu toe vreesde het kabinet dat gedwongen sluiting van de kerncentrale - in 2013 - een schadeclaim zou opleveren van enkele honderden miljoenen tot ruim één miljard euro.

Het Rijk en de energiebedrijven hebben ook afgesproken ieder 250 miljoen euro in duurzame energie te investeren. Daarmee wordt het klimaatvoordeel van het langer openhouden van de kerncentrale (een vermindering van 1,4 megaton CO2-uitstoot per jaar) verdubbeld.

Anders dan bij de kerncentrale in Dodewaard wil het Rijk dat in Borssele zo snel mogelijk na de sluiting wordt begonnen met de ontmanteling. Eerst wordt overgegaan tot een 'veilige insluiting' van de centrale (dat duurt ongeveer vijf jaar). Meteen daarna volgt de ontmanteling, die ook vijf jaar in beslag neemt.

Wachttijd
In Dodewaard wordt voor de ontmanteling een wachttijd van veertig jaar in acht genomen. Die is afgelopen zomer ingegaan. Dat zou goedkoper zijn, omdat rente wordt geïnd op het ontmantelingsfonds. Inmiddels twijfelt het kabinet daaraan. Bovendien, schrijft Van Geel aan de Kamer, 'wordt wereldwijd vanwege de onzekerheden door die lange wachttijd steeds vaker een voorkeur uitgesproken voor directe ontmanteling'.

De locatie van de kerncentrale in Borssele komt hierdoor op zijn vroegst in 2044 beschikbaar voor een nieuwe bestemming, die in Dodewaard in 2050.

Verder wil Van Geel dat elke vijf jaar een vergelijkingsonderzoek wordt uitgevoerd om zeker te zijn dat de kerncentrale in Borssele tot het einde toe blijft behoren tot de veiligste kerncentrales in de Westerse wereld.

Kernenergiewet
De sluiting eind 2033 wordt ook vastgelegd in de nieuwe Kernenergiewet die 'een dezer dagen' naar de Kamer gaat. Die wet laat de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland toe, maar het kabinetsstandpunt hierover is niet veranderd, zegt Van Geel, ook niet na de gascrisis tussen Rusland en de Oekraïne en recente uitspraken van oud-premier Lubbers en directeur Wellink van de Nederlandse Bank vóór meer kernenergie. "We zijn niet tegen nieuwe kerncentrales", aldus Van Geel, "maar we achten de kans dat het er in Nederland van komt niet groot."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.