Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 4 januari 2006

Nieuwdorp tegen nieuw bedrijventerrein

De aanleg van het bedrijventerrein Sloepoort vlakbij 's-Heerenhoek en Nieuwdorp is nergens voor nodig en geeft alleen maar meer overlast voor de omliggende dorpen. De dorpsraad Nieuwdorp vindt dat het project moet worden geschrapt.

Beoogd bedrijventerrein SloepoortSloepoort was bedoeld als een bedrijventerrein voor lokaal gerichte bedrijven, voor bedrijven die niet in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost thuishoren. Dat idee is verlaten, stelt de dorpsraad Nieuwdorp op basis van het voorontwerp-bestemmingsplan dat voor Sloepoort is gemaakt. Sloepoort mag ruimte gaan bieden aan havengebonden bedrijvigheid, transport- en distributiebedrijven, lichte productiebedrijven en groothandelfirma's.

Ongewenste uitbreiding
De dorpsraad Nieuwdorp trekt daaruit de conclusie dat Sloepoort een 'ongewenste uitbreiding' van het Sloegebied wordt. De bewonersorganisatie vindt het in dit kader veelzeggend dat havenschap Zeeland Seaports ook de beheerder van Sloepoort wordt.

Sloepoort is niet alleen ongewenst, zo oordeelt de dorpsraad Nieuwdorp, maar ook onnodig. In het Sloegebied is nog ruimte over en er zijn ook activiteiten welkom die helemaal niets met industrie of havens te maken hebben. Zo komt er het opleidingscentrum van de politie in Zeeland.

Kritiek
De dorpsraad Nieuwdorp staat niet alleen in deze kritiek. De provinciale commissie omgevingsbeleid (pco) deelt die. De pco heeft zich ook afgevraagd waarom de in Sloepoort gedachte bedrijven niet in het Sloegebied kunnen komen. En als dat onmogelijk is, zijn er altijd nog lokale bedrijventerreinen aan de randen van Middelburg en Goes.

Voordeel
Als Sloepoort vervalt, heeft dat een groot voordeel, denkt de bewonersorganisatie van Nieuwdorp. Er komt meer ruimte voor het toekomstige knooppunt Sloeweg-tunnelweg, waardoor de kruising lager kan komen te liggen. Met als gunstig effect: minder geluidhinder in omliggende dorpen.

Mocht de gemeente Borsele het bedrijventerrein toch willen doorzetten, dan wil de dorpsraad Nieuwdorp maatregelen om de overlast te beperken. Zo mogen er geen geluidsproducerende activiteiten in de avond plaatsvinden, wat in de huidige opzet wel is toegestaan tot elf uur. Volgens de bewonersorganisatie is er ook onvoldoende rekening gehouden met lichthinder en zij vindt dat de mogelijkheid moet worden geschrapt om een ontsierende reclamezuil neer te zetten.

Ontsluiting
Het steekt de dorpsraad verder dat Nieuwdorp alleen de lasten van Sloepoort dreigt te krijgen en niet de lusten, omdat de ontsluiting aan de kant van 's-Heerenhoek ligt. Vanuit Nieuwdorp wordt het terrein slecht bereikbaar. Als Sloepoort er toch komt, moet er dan ook een goede ontsluiting komen voor fietsers uit Nieuwdorp. De dorpsraad denkt aan een fietstunnel onder de Sloeweg richting Sloepoort.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.