Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 17 december 2005

Nieuwe aansluiting op Sloeweg

Gemeente pleit voor ontsluiting 's-Heerenhoek evenwijdig aan Molendijk

De Molendijk in 1999's-Heerenhoek krijgt zo goed als zeker vanaf de Heinkenszandseweg evenwijdig aan de Molendijk een nieuwe aansluitingsweg op de in 2010-2011 te verbreden Sloeweg.

De gemeente Borsele heeft richting de provincie een voorkeur uitgesproken voor zo'n ontsluiting. Via deze weg kan ook de uitbreidingswijk van 's-Heerenhoek, De Blikken, goed worden ontsloten.

Het alternatief voor een weg evenwijdig aan de Molendijk is een ontsluitingsweg via de Vleugelhofweg, waar nu de fietsbrug over de Sloeweg staat. Borsele en omwonenden voelen daar niet voor. Zij vrezen sluipverkeer door de polder, met name over de Maalweg richting de Postweg en Lewedorp.

Officieel moet nog een keuze worden gemaakt tussen de Vleugelhofweg en een weg evenwijdig aan de Molendijk, vanaf de Heinkenszandseweg bij 's-Heerenhoek. Een milieustudie is momenteel gaande naar verbreding van de Sloeweg. Die is ook voor de aansluiting bij 's-Heerenhoek belangrijk.

Aannemelijk
J. Bakx is als provincie-ambtenaar direct bij de milieustudie betrokken. Hij durft alvast aan te geven dat het 'aannemelijk' is dat er een ontsluitingsweg evenwijdig aan de Molendijk komt. De gemeente Borsele is immers niet voor niets om een mening gevraagd. Ook de bezwaren van omwonenden tegen een ontsluiting via de Vleugelhofweg wegen zwaar.

Het kruispunt Stoofweg-Sloeweg, de aloude aansluiting van 's-Heerenhoek en ook Nieuwdorp op de Sloeweg, zal in de toekomstige opzet zeker verdwijnen. De kruising bevindt zich te dicht bij het knooppunt Sloeweg-Bernhardweg, richting de Westerscheldetunnel en Middelburg. Om het knooppunt Sloeweg-Bernhardweg te kunnen voorzien van goede in- en uitvoegstroken is ruimte nodig. Die ruimte is te beperkt bij handhaving van het kruispunt Stoofweg-Sloeweg.

De nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Heinkenszandseweg bij 's-Heerenhoek naar de Sloeweg wordt doorgetrokken richting Nieuwdorp. Ter hoogte van de Sloeweg komt een ongelijkvloerse kruising. Die zal worden vormgegeven als een half klaverblad of een centrale rotonde. Het college van B en W van Borsele wil 't liefst een centrale rotonde, want die neemt de minste ruimte in beslag. Volgens provincie-ambtenaar Bakx is het nog veel te vroeg om die keuze te maken, omdat niet duidelijk is welke variant het beste is voor onder meer de verkeersveiligheid en de geluidsoverlast. De milieustudie naar de Sloeweg moet dit uitwijzen. Die is eind volgend jaar klaar.

Begraafplaats
De toekomstige aansluiting van 's-Heerenhoek zal in elk geval zo worden aangelegd dat een bijzonder plekje, de vroegere protestantse begraafplaats in het verlengde van de Molendijk, kan blijven, verzekert de Borselse wethouder M. Vermue-Vermue. Het gesloten kerkhof ligt, omringd door bosschages, vlakbij de Sloeweg. Er staan niet veel meer dan twintig grafstenen. De begraafplaats herinnert aan de kleine protestantse gemeenschap in het van oorsprong overwegend rooms-katholieke 's-Heerenhoek.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.