Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 16 december 2005

Borsels gemeentehuis: verbouw of nieuwbouw

Zuinige reacties op plannen voor nieuwbouw of verbouwing en uitbreiding

Borsels gemeentehuis: verbouw of nieuwbouwDe gemeente Borsele staat voor een nieuw groot project: de uitbreiding en verbouwing van het bestaande gemeentehuis in Heinkenszand voor al met al bijna 5,9 miljoen euro óf nieuwbouw voor de totale som van 8,5 miljoen euro. Een groot deel van de gemeenteraad reageerde gisteravond zuinig op beide plannen.

Iedereen is ervan overtuigd dat er iets aan het gemeentehuis in Heinkenszand moet gebeuren. De werkomstandigheden zijn niet meer van deze tijd. Het is er 's winters vaak te koud en 's zomers loopt de temperatuur snel te hoog op. Ook het aantal werkplekken is te beperkt. Gemeenten hebben meer taken gekregen en krijgen er nog meer bij, zeker als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt ingevoerd en veel zorgtaken worden overgeheveld naar gemeenten. Dat betekent meer ambtenaren en het gemeentehuis van Borsele is al te klein.

Niet alleen voor de eigen medewerkers moet iets veranderen, dat geldt ook voor de bezoekers. De balie waar onder meer paspoorten moeten worden opgehaald, zit in een pijpenla. Als een ambtenaar met een bewoner over een bouwplan of wat dan ook wil spreken, moet dat nu vaak in de open ruimte op de eerste verdieping gebeuren. Privacy is er niet.

Kortom, de noodzaak is er. Alle raadsleden die reageerden op de twee door burgemeester J. Gelok gepresenteerde voorstellen, erkenden dat. J. Zandee (SGPChristenUnie) en R. Boekholt (VVD) waren er het meest van overtuigd dat een stevige ingreep nodig is. "Je kunt medewerkers niet langer zo laten werken", zei Zandee. "De arbeidsinspectie neemt daar op den duur geen genoegen mee." E. Weug (Lokale Partij Borsele), P. Vollaard (PvdA) en P. van den Dries (CDA) trapten echter op de rem. Weug wees erop dat de raad onlangs nog een motie had aangenomen waarin was aangegeven dat eerst en vooral naar de publieksbalie moest worden gekeken. Van den Dries en Vollaard wilden alles eerst nog eens laten bezinken. Borsele heeft immers nog maar drie jaar geleden een oude boerderij bij het gemeentehuis in gebruik genomen voor officiële activiteiten, zoals raadsvergaderingen en huwelijksvoltrekkingen.

Uiteindelijk ging de gemeenteraad er toch mee akkoord dat de plannen mogen worden uitgewerkt, zij het dat er ook naar alternatieven moet worden gekeken. C. Traas (GroenLinks) was wat dat betreft het origineelst. Hij had in een blad gelezen dat kan worden gebouwd met piepschuim. In Turkije wordt dit gebruikt in aardbevingsgevoelige regio's. "Wij zitten niet in zo'n gebied", zei Traas, "maar het is wel het overwegen waard. Piepschuim is licht, goedkoop en isoleert prima."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.