Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 12 december 2005

Verdeeldheid over de N254

Borselse dorpsraden willen doorstroomfunctie handhaven

De situatie in de Poel zal verslechteren vlgs. de dorpsradenDe maatregelen die de provincie heeft genomen en nog wil nemen om het doorgaand verkeer over de N254 ('s-Heer Arendskerke- Goes) te ontmoedigen, stuiten de dorpsraden van Heinkenszand, 's-Heerenhoek, Nisse en 's-Heer Abtskerke tegen de borst. Zij vinden dat de doorstroomfunctie van de N254 moet worden gehandhaafd en zo mogelijk verbeterd.

"Goes is vanuit een groot deel van Borsele al niet best ontsloten", stellen M. Nelen en R. Rijsdijk, respectievelijk lid van de dorpsraad Heinkenszand en de dorpsraad 's-Heer Abtskerke. "Als de N254 dan ook nog minder aantrekkelijk wordt gemaakt, wordt de ontsluiting nog slechter en zullen ook meer automobilisten door De Poel gaan rijden. Of via Nisse en 's-Heer Abtskerke. Dat kan toch niet de bedoeling zijn."

De provincie wil de doorstroomfunctie van de N254 juist wél verminderen, vooral op aandrang van een actiecomité van aanwonenden dat wordt gesteund door dorpsorganisaties in 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen. De N254 is drukker geworden sinds de Westerscheldetunnel maart 2003 is geopend. De weg biedt vanaf de tunnel de kortste route naar Goes en Zierikzee.

Nelen en Rijsdijk hebben begrip voor de aanwonenden van de N254, maar het kan volgens hen niet zo zijn dat 'het kind met het badwater wordt weggegooid'. "Het interregionale verkeer zorgt voor de overlast", stellen de twee dorpsraadleden, "dan moet je zulke maatregelen nemen, dat dit verkeer wordt ontmoedigd en het regionale verkeer, onder meer uit Borsele, toch kan doorgaan."

Vier Borselse dorpsraden en de afdeling Borsele van landbouworganisatie ZLTO hebben om dit te onderbouwen een eigen visie op het verkeer in en rond De Poel - waaronder ook de N254 - op schrift gezet. Morgenavond vanaf acht uur wordt daaraan in De Stenge in Heinkenszand een bijeenkomst gewijd.

Om interregionaal verkeer op de N254 te weren, wordt voorgesteld trajectcontrole in te voeren. "Niet om de snelheid te meten, zoals op de Zeelandbrug", legt Rijsdijk uit, "maar om (vracht)verkeer te signaleren dat niet op de N254 thuishoort en zonodig te beboeten." De N254 wordt zo een weg voor uitgebreid bestemmingsverkeer.

Dé oplossing die bestuurders vaak aandragen voor de verkeerssituatie in en rond De Poel, is een directe aansluiting van Heinkenszand op Rijksweg A58. Die moet er rond 2010 komen, gelijktijdig met een verdubbeling van de weg naar de tunnel, de Sloeweg. Nelen en Rijsdijk vinden dat prima, maar ze verwachten er niet alle heil van. "Kom je vanaf Rijksweg A58 en moet je in Goes-Zuid zijn, dan sta je 's morgens al vanaf de A58 in een opstopping", weet Nelen. "Die situatie was al niet best, maar door de aanleg van een nieuwe rotonde in de Anthony Fokkerstraat in Goes, bij de Nansenbaan, is het alleen maar erger geworden. Er moeten naast de A58 dus alternatieven blijven, over de N254 én door De Poel."

De dorpsraden vinden dat er door De Poel in elk geval langs de Sinoutskerkseweg en Noordhoekweg tot de afslag Bimmelsweg richting Heinkenszand ook een vrijliggend fietspad moet komen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.