Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 9 december 2005

Ovezande krijgt nieuw centrum

Miljoenen euro's vliegen Borselse gemeenteraad om de oren

In navolging van Heinkenszand, 's-Gravenpolder en de komende jaren 's-Heerenhoek wacht Ovezande in het dorpscentrum een vernieuwingsslag.

De ZandplaatRooms-katholieke basisschool De Zandplaat krijgt bij de iets verderop gelegen gymzaal een nieuw gebouw. Dit wordt een brede school, waarin ook de nog in de jeugdsoos gehuisveste peuterspeelzaal een plek krijgt. Bij de locatie die vrijkomt na vertrek en sloop van het huidige schoolgebouw, zijn vierendertig zorgappartementen gedacht in drie lagen. Het dorpshuis en ook jeugdsoos De Klomp blijven in de huidige panden. Die zijn deels in een als beeldbepalend gekenmerkt oud schoolgebouw gevestigd.

De kosten van de hele operatie zijn geschat op 2,15 miljoen euro, waarvan voorlopig slechts 415.000 euro is gedekt. De rest moet uit grondverkoop komen voor de appartementen, uit onderhoudsfondsen en financiële meevallers van de gemeente Borsele.

Sportvelden
De vernieuwingsslag in het hart van het dorp is niet het enige wat Ovezande te wachten staat. Ook rond de sportvelden gaat het één en ander gebeuren. Borsele wil die logischer gaan indelen, de tennis- en voetbalvereniging aan een nieuw onderkomen helpen en op de plek van de tennisbanen die het dichtst bij het dorp liggen, ruimte bieden voor de bouw vier à vijf vrijstaande huizen. Met dit plan is nog eens een bedrag gemoeid van 1,3 miljoen euro.

Ambitieus
Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA) presenteerde gisteravond de ambitieuze projecten aan de Borselse gemeenteraad die positief reageerde. De plannen verkeren nog in een pril stadium. Aan de raad wordt begin februari geld gevraagd om de plannen verder uit te werken. Vermue-Vermue wilde er dan ook nog geen planning aan vastplakken, maar het is bekend dat er een tijdslimiet is voor de bouw van de zorgappartementen. Die moet in 2010 beginnen. "Maar wat gebeurt er als wij die limiet om goede redenen niet kunnen halen?", vroeg de wethouder zich af, waarmee zij aangaf dat er wel enige rek in zit.

Enthousiast
J. Huijbrechts, directeur van basisschool De Zandplaat, hield er alvast rekening mee dat hij in 2009 in het nieuwe gebouw kan zitten. Hij was enthousiast over het plan, zeker omdat de peuterspeelzaal erbij komt. "Dat past prima binnen de visie op vroegschoolse educatie, dat kinderen al jong kennismaken het spelend leren."

's-Heerenhoek
De miljoenen euro's vlogen de Borselse gemeenteraad niet alleen voor Ovezande om de oren. Wethouder F. Tollenaar (SGP) serveerde een al eerder bekend gemaakt plan voor nieuwbouw van de rooms-katholieke Don Bosco-school in 's-Heerenhoek, op te leveren 1 februari 2008. De school verhuist enkele honderden meters en sluit dan aan bij de gymzaal. Op de plek van de school zijn achtentwintig tot dertig zorgwoningen gepland en twaalf verpleeghuisplaatsen. De oplevering is 1 mei 2009 voorzien.

Burgemeeester J. Gelok liet de toekomst van het gebied rond sporthal De Zwake in 's-Gravenpolder zien. In een schil rond De Zwake moeten halverwege 2008 drieëndertig zorgwoningen en achttien verpleeghuisplaatsen gebouwd zijn.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.