Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 7 december 2005

Kwadendamme blij met nieuwbouw

Als de voortekenen niet bedriegen, kan het nieuwbouwplan Oud Vreeland II in Kwadendamme begin 2007 in uitvoering worden genomen.

Oud Vreeland IIDit zou uniek zijn. Altijd is er wel iemand die bezwaar maakt tegen een nieuw bestemmingsplan. Op een informatiebijeenkomst over Oud Vreeland II gisteravond in dorpshuis De Burcht was er in elk geval geen directe kritiek op de bouw van ruim veertig woningen aan de oostkant van Kwadendamme.

Het ontbreken van een aparte ontsluiting van de wijk riep nog de meeste vraagtekens op. Een speciale toegangsweg naar Oud Vreeland II is volgens wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) echter niet nodig, gezien het beperkte aantal geplande huizen. De wijk wordt ontsloten via bestaande wegen in Oud Vreeland I. Een aparte ontsluiting maakt het plan ook duurder.

De verwachte grondprijs per vierkante meter van 170 à 175 euro exclusief btw deed bij enkele van de ruim dertig bezoekers al de wenkbrauwen fronsen. In het nieuwbouwplan West-Kraaijertpolder in Lewedorp wordt dezelfde prijs gevraagd. Het merendeel van de in Kwadendamme te bouwen woningen komt in de vrije sector. Slechts vier tot zes huizen mogen worden gebouwd door een projectontwikkelaar, Woonwijzer Zuidwest, die in het gebied een belang heeft. Waarschijnlijk gaat die de rijtjeswoningen in het plan bouwen. De gemeente wil daar het liefst goedkopere starterswoningen van maken.

Inwoners van Kwadendamme krijgen voorrang bij de toedeling van de kavels. Momenteel staan er bij de gemeente vijfenzeventig gegadigden ingeschreven. Die zullen te zijner tijd als eersten worden uitgenodigd. De ervaring leert dat hooguit een kwart de getoonde belangstelling in daden omzet. Het nieuwbouwplan is bedoeld voor een langere periode. Kwadendamme moet er tot 2014 mee toe kunnen. De bouw laat nog tot begin 2007 op zich wachten, als alles meezit, omdat nog allerlei procedures moeten worden doorlopen om tot een definitief bestemmingsplan te komen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.