Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 30 november 2005

Roep om fietspad door de Poel

Waterschap en Borsele zetten kaarten eerst op aansluiting Drieweg

De Poel bij de Drieweg te HeinkenszandEr moet een vrijliggend fietspad door de Poel tussen Goes en Heinkenszand komen. Daarvoor pleiten vier Borselse dorpsraden en de ZLTO-afdeling Borsele in een gezamenlijke verkeersstudie.

De werkgroep van dorpsraden en ZLTO vindt dat overheden direct aan de slag moeten gaan om verkeersstromen in de Poel te scheiden. De Poel is een agrarisch gebied met veel sluipverkeer.

Waterschap Zeeuwse Eilanden, de provincie en de gemeenten Borsele en Goes zetten voorlopig alle kaarten op de aansluiting van de Drieweg bij Heinkenszand op rijksweg A58. Daarmee ontstaat een snelle verbinding tussen de Zak van Zuid-Beveland en Goes en loont het voor autoverkeer naar verwachting nauwelijks meer door de Poel te sluipen.

Ook de werkgroep juicht die aansluiting toe, maar vindt na aanleg een vrijliggend fietspad door de Poel nog steeds noodzakelijk. Ten eerste verwacht de werkgroep dat de aansluiting Drieweg nog wel even op zich laat wachten. Ten tweede worden landbouwvoertuigen steeds breder, zodat het passeren van fietsers gevaarlijker wordt. De werkgroep onderstreept dat de wegen door de Poel open moeten blijven voor landbouwverkeer, omdat er veel mechanisatiebedrijven in Goes zitten. Ten derde wijst ze op de bouw van nieuwe wijken in Heinkenszand en 's-Heerenhoek. Bevolkingsgroei leidt tot meer verkeer, dus ook in de Poel, redeneert de werkgroep.

Zowel dagelijks bestuurder B. van de Hoef van het waterschap als Borsele wethouder M. Vermue-Vermue sluiten een vrijliggend fietspad op termijn niet uit, maar vestigen hun hoop allereerst op de aansluiting Drieweg-A58, die nodig wordt geacht met het oog op de verbreding van de Sloeweg (naar en van Westerscheldetunnel). "De provincie heeft het geld liggen voor de aansluiting en de procedure voor de milieueffectrapportage loopt al. Hoewel de onderhandelingen met Rijkswaterstaat niet zo vlot verlopen, denk ik toch dat we eerst naar de Drieweg moeten kijken, voordat we andere maatregelen oppakken", zegt Vermue-Vermue.

De wethouder vermoedt dat de werkgroep ten onrechte het idee heeft dat een vrijliggend fietspad sneller voor elkaar te krijgen is dan de aansluiting Drieweg-A58. "Vergeten wordt dat voor een vrijliggend fietspad gronden moeten worden aangekocht. Dat kan ook jaren duren. Daarbij komt dat met een vrijliggend fietspad automobilisten ruim baan krijgen en ze harder gaan rijden. Dat willen we ook niet."

Waterschapsbestuurder Van de Hoef vult aan dat zo'n fietspad drie miljoen euro kost. Dat geld zit niet in de begroting. "Wil je zo'n fietspad, dan leidt dat vrijwel zeker tot tariefstijgingen."

Het waterschap heeft in het verleden het sluipverkeer door de Poel proberen te weren met een doseerinstallatie bij hotel Goes. Na enkele ongelukken daarmee en de nodige protesten, hief het waterschap de doseerinstalltie op.

Als gevolg van de verbetering van het spoorviaduct op de N254 sluit het waterschap vanaf februari drie maanden lang enkele wegen in de Poel voor autoverkeer. Er zijn wel royaal ontheffingen verleend aan Borselenaren. Met de tijdelijke afsluitingen kan het schap eens bekijken hoe de verkeersstromen dan lopen, zeker omdat ook op de N254 tijdelijk maar één rijbaan beschikbaar is.

De maatregel is echter geen voorbode van permanente wegafsluitingen, zegt Van de Hoef. Wel wil het waterschap in de toekomst in de Poel experimenteren met een andere inrichting van de wegen. Door wegversmallingen en uitwijkstroken ontstaan natuurlijke verkeersremmers.

Voorwaarde om het sluipverkeer zo terug te dringen, is dat er geen obstakels zijn op hoofdwegen. Die komen er juist wel op de N254, waar de provincie op verzoek van de actiegroep Knip N254 Nu en de gemeente Goes allerlei maatregelen treft om vooral het (sluipend) vrachtverkeer te ontmoedigen.

Waterschap, Borsele en de werkgroep vinden dat de snelheidslimiet van tachtig kilometer per uur niet omlaag mag, omdat bestuurders anders weer door de Poel gaan rijden. Een limiet van zestig kilometer komt overigens pas in beeld als blijkt dat de huidige maatregelen niet helpen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.