Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 29 november 2005

Borsele tobt over ontpolderen

Ook Ellewoutsdijkpolder voor natuurherstel Westerschelde in beeld

EllewoutsdijkpolderBorsele blijft zich terughoudend opstellen tegenover ontpoldering. J. Gelok, burgemeester van Borsele, laat dit weten. Gelok heeft namens de gemeente Borsele zitting genomen in de provinciale regiostuurgroep Natuurpakket Westerschelde. Deze groep moet uitdokteren hoe en waar de gewenste zeshonderd hectare grond kan worden gevonden voor natuurherstel langs de Westerschelde. CDA/wethouder M. Vermue-Vermue vertegenwoordigde eerder Borsele. Zij mocht dit niet langer. Zij heeft met haar man een boerderij aan de Iseweg bij Oudelande. Ook over gronden van hun bedrijf wordt in het kader van het Natuurpakket Westerschelde gesproken. Om het zuiver te houden heeft Vermue-Vermue zichzelf onlangs teruggetrokken en is Gelok als vertegenwoordiger aangewezen.

Gelok kan nog niet zoveel over de stand van zaken zeggen. "Ik weet nog maar sinds kort dat ik dit moet doen." Hij staat niet bij voorbaat te juichen om Borselse gronden prijs te geven voor natuurherstel langs de Westerschelde. "Wij stellen ons terughoudend op."

N. Werri uit 's-Heerenhoek, akkerbouwer en raadslid voor de Lokale Partij Borsele, doet dat niet. Hij vindt ontpoldering - zoals wethouder Vermue-Vermue eerder op persoonlijke titel zei - 'waanzin'. "Om de vaarweg naar Antwerpen te kunnen verdiepen, moet in Zeeland grond worden prijsgegeven voor de natuur. Antwerpen kan wel de grootste containerschepen willen blijven ontvangen, maar je legt toch ook geen haven op de Veluwe aan. Die haven ligt gewoon verkeerd."

Toch ziet ook Werri in dat ontpoldering nauwelijks meer tegen te houden is. "Maar betaal boeren dan niet de agrarische waarde voor hun gronden plus wat extra's, maar de economische waarde zoals bij woningbouw. Ze moeten immers weg voor het economisch belang van Antwerpen."

Andere Borselse raadsleden, A. Schenk (CDA), J. Zandee (SGPChristenUnie) en P. Vollaard (PvdA), zijn minder afwijzend dan Werri. "Wij zitten in een moeilijke positie", zegt Schenk, "omdat de rol van Borsele heel beperkt is. De provincie is al akkoord." Dat is onder meer gebeurd, omdat er geld komt voor verdubbeling van de Sloeweg tussen Rijksweg A58 en de Westerscheldetunnel. Schenk: "Dat is voor de gemeente Borsele ook heel belangrijk."

PvdA'er Vollaard en zijn SGP-collega Zandee hebben het 'over het combineren van natuurherstel met andere zaken, onder meer recreatie'. "Veiligheid gaat boven alles", aldus Vollaard, "maar het lijkt mij tijd worden dat we eens nuchter nadenken over hoe wij op een verstandige manier met de Westerschelde als natuurgebied kunnen omgaan."

Storend
Drie polders in Borsele worden al langer genoemd voor natuurherstel: de Van Hattum-, Everinge- en Zuidpolder tussen Ellewoutsdijk en Oudelande. G. Minderhoud is akkerbouwer in de Everingepolder. Tot nu toe heeft hij niets vernomen en dat stoort hem nog het meest. "Ze leggen toch een claim op je grond en ik wil verder."

Minderhoud hoopt voor het einde van het jaar eindelijk iets te horen. Uit het feit dat ook de boerderij van Vermue-Vermue in het geding is, leidt hij overigens af dat niet alleen naar de drie genoemde polders wordt gekeken, maar ook naar de Ellewoutsdijkpolder.

"De eerste driehonderd hectare natuurherstel zijn in Zeeuws-Vlaanderen gepland. De andere driehonderd hectare zullen ze wel aan de Zuid-Bevelandse kant van de Westerschelde willen vinden", denkt Minderhoud. Raadslid Werri deelt die mening. De Van Hattum-, Everinge- en Zuidpolder zijn zo'n vijfenzeventig hectare te klein om de driehonderd hectare te halen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.