Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 9 november 2005

WCT direct goed voor 840 banen

PSA/Hesse-Noord Natie blijft enthousiast over aanleg containerterminal

WCT goed voor 840 banenPSA/Hesse- Noord Natie wil de afspraken met havenschap Zeeland Seaports over de exploitatie van de Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen-Oost graag herbevestigen. Het contract dat daarvoor zes jaar geleden is gesloten, loopt eind dit jaar af. Tijdens een bezoek van de Staten van Zeeland aan de Noordzeeterminal van PSA/ Hesse-Noord Natie in Antwerpen, liet directeur containerdivisie F. Kho blijken dat zijn bedrijf niets van het enthousiasme over de WCT-plannen heeft verloren.

Werkgelegenheid
De afgelopen jaren is af en toe laatdunkend gedaan over de aanvankelijk hooggespannen verwachtingen over de betekenis van de WCT voor de werkgelegenheid in Zeeland. Wat levert zo'n containerterminal nu aan werkgelegenheid op, klonk het schamper.

Veel, verzekerde Kho. PSA/ Hesse-Noord Natie zal voor de exploitatie van de WCT 840 personen in dienst nemen: 460 havenwerkers, 75 technici, 130 werknemers in het middenkader, 25 overkoepelende functionarissen en 150 voor onderhoud en herstel van kranen en voertuigen waarmee de containers worden verplaatst. Omdat op de terminal in ploegendienst wordt gewerkt, zullen tegelijk 220 personen aan de slag zijn en in het weekeinde 75. Kho toonde zich zeer optimistisch over de afgeleide werkgelegenheid. Hij had het over een vermenigvuldigingsfactor van 3 tot 5. Dat zou betekenen dat de vestiging van de containerterminal in totaal 5000 banen kan opleveren.

Overtreffen
De werkgelegenheidscijfers zijn opmerkelijk, omdat de WCT waarover nu wordt gesproken korter is dan in de oorspronkelijke plannen (2000 tegenover 2600 meter), waardoor er minder containers kunnen worden behandeld. De aantallen die Kho aanduidde, overtreffen zelfs de verwachtingen van de geestelijke vader van de WCT, toenmalig gedeputeerde en havenschapsvoorzitter D. Bruinooge, bij de presentatie van het WCT-project in 1999.

Dat PSA/Hesse-Noord Natie ondanks de vernietiging van de oorspronkelijke WCT-plannen door de Raad van State, twee jaar geleden, gretig blijft om in Vlissingen-Oost aan de slag te gaan, heeft alles te maken met de ontwikkelingen op de containermarkt. Steeds meer vracht wordt in deze stalen kisten gestopt, steeds grotere containerschepen komen van de werven en steeds meer containerrederijen fuseren om hun positie te versterken.

Ligging
Kho verwacht dat in het Antwerpse havengebied op den duur onvoldoende ruimte is om de groei op te vangen. Bovendien in de ligging van Vlissingen-Oost uitermate geschikt om als knooppunt te dienen, vanwaaruit containers uit het Verre Oosten per schip naar het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Baltische staten worden doorgevoerd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.