Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 15 oktober 2005

Burger Borsele ziet lasten dalen

Afschaffing deel ozb kan honderden euro's per jaar schelen

Inwoners Borsele goedkoper uitDe goed nieuws-boodschap van het kabinet-Balkenende met prinsjesdag heeft zijn weerklank gevonden in de ontwerp-begroting 2006 van de gemeente Borsele. Inwoners van Borsele hoeven in 2006 veel minder onroerendzaakbelasting te betalen.

De rijksoverheid heeft het gebruikersdeel van de gemeentelijke onroerendzaakbelasting (ozb) afgeschaft. Zowel huurders als eigenaren van woningen profiteren van de afschaffing. "Wie in een woning met een ozb-waarde van 190.000 euro woont, betaalt straks 168 euro minder", aldus wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, financiën).

De ozb blijft wel bestaan voor het eigendomsdeel; dat geldt dus alleen voor huiseigenaren. Borsele verhoogt dat ozb-tarief in 2006 met 1,25 procent, wat voor de denkbeeldige eigenaar van een huis van 190.000 euro neerkomt op twee euro extra. "Al met al gaat die woningbezitter er dus 166 euro op vooruit", becijfert Vermue-Vermue, "omdat het ozb-gebruikersdeel vervalt."

In veel gemeenten gaat dit voordeel enigszins verloren door een verhoging van de afvalstoffenheffing. In Borsele gebeurt dat niet. Het Borselse college van B en W wil het tarief voor het ophalen van huisvuil gelijkhouden.

Borsele kan de tariefstijgingen in 2006 binnen de perken houden, omdat de rijksoverheid de afschaffing van het gebruikersdeel van de ozb volgend jaar nog volledig vergoedt én omdat Borsele een flinke spaarpot heeft. Niet minder dan 7,7 miljoen zit daarin, een bedrag waarop grotere gemeenten als Vlissingen, Goes en Middelburg jaloers kunnen zijn.

Dat de gemeente Borsele zo goed boert, is mede te danken aan het deel van het Sloe dat op haar grondgebied ligt. De bedrijven die daar zijn gevestigd, leveren onroerendzaakbelasting op. En bij nieuwbouw of uitbreiding kan de gemeente bouwleges innen. In dat verband juicht wethouder Vermue-Vermue het toe dat de Vlaamse firma Sea-Invest aan de Scaldiahaven komt. Deze week is dat bekend geworden.

Vermue-Vermue hoopt op meer van zulke 'meevallers'. Dat kan wel eens betekenen dat de voorgenomen verhoging van het ozbtarief met 1,5 procent in 2008 en 2009 kan worden beperkt. Die verhoging wordt al in de begroting 2006 aangekondigd, omdat er een duidelijke bestemming voor is: de basisscholen in Borssele. Om in alle kernen van de gemeente een basisschool te kunnen behouden, krijgt de reformatorische Kerstenschool in Borssele nieuwbouw en verhuist de openbare basisschool naar het 'oude' pand van de Kerstenschool.

Waas
Wethouder Vermue-Vermue is tevreden over de ontwerp-begroting van volgend jaar, met dank aan het kabinet-Balkenende. Al plaatst ze ook enkele kritische kanttekeningen. Zij had liever gehad dat de ozb helemaal was afgeschaft. "Dat zou ons veel inningskosten schelen." Ook is zij niet te spreken over de waas die bestaat rond de gevolgen van allerlei ingrepen van Den Haag in de komende jaren. Zij noemt als voorbeeld de wet maatschappelijke ontwikkeling (wmo) waarmee veel zorgtaken bij gemeenten komen, maar waarvan de invoeringsdatum nog duister is. "In de vier jaar dat ik hier zit, is nog niet zoveel onduidelijk geweest."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.