Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 4 oktober 2005

Zwaakse Weel wordt iets aparts

Natuurgebied bij Kwadendamme bijna geheel toegankelijk voor recreanten

De Zwaakse WeelDe uitbreiding van het natuurgebied Zwaakse Weel bij Kwadendamme en 's-Gravenpolder met bijna honderd hectare staat in de startblokken. Vereniging Natuurmonumenten is bezig met de aanbesteding. De werkzaamheden moeten in januari beginnen.

Het natuurontwikkelingsproject Zwaakse Weel wordt iets bijzonders. Het herstel van natuurwaarden in het gebied, dat ooit een oude stroomgeul vanaf de Westerschelde was, staat nummer één, maar voor het eerst is in het plan al direct rekening gehouden met allerlei toeristische voorzieningen.

De Zwaakse Weel wordt na de herinrichting zeker niet afgesloten voor het publiek, maar juist toegankelijker gemaakt voor wandelaars en fietsers. Natuurmonumenten heeft er al een wandelroute. Die wordt uitgebreid. Op een aantal markante plekken langs de fiets- en wandelroutes komen bankjes en infopanelen.

Beperkt
Alleen waar nodig wordt de toegankelijkheid (tijdelijk) beperkt. Zo zal het pad langs de 's-Gravenpolderse Weel - vanaf Kwadendamme meer richting Westerschelde - alleen buiten het broedseizoen opengesteld worden. Vogels worden anders verstoord.

Vrijwillig Natuurmonumenten en de provincie zijn al jaren, sinds 1991, bezig om de natuurfunctie van de Zwaakse Weel te versterken. Vooral de verwerving van voldoende landbouwgrond heeft tijd gekost. Dat is steeds op vrijwillige basis gebeurd.

Struikelblok
De helft van de benodigde tweehonderd hectare grond is aangekocht. Volgens A. Boon, gebiedsbeheerder van Natuurmonumenten, is het toch mogelijk alvast te beginnen. "Wat wij in eigendom hebben gekregen, is groot genoeg en sluit zo op elkaar aan dat aaneengesloten delen kunnen worden heringericht." Een struikelblok was tot eind juni dit jaar het veefokbedrijf van J. van Iwaarden bij Kwadendamme. Hoewel hij al een ander bedrijf bij Rilland had, bleef Van Iwaarden zijn fokvee bij de Zwaakse Weel houden. Natuurmonumenten spande een rechtszaak aan tegen Van Iwaarden om hem tot ontruiming te dwingen en won. Van Iwaarden moest zijn koeien weghalen of dat zou op last van de rechter gebeuren. Uiteindelijk heeft Van Iwaarden zelf de dieren verplaatst.

De stallen staan er nog. Van Iwaarden moet die voor 1 december afbreken, is de afspraak. "Hij heeft nog even de tijd", aldus Boon van Natuurmonumenten",maar dat neemt niet weg dat de klok doortikt." Boon is er vrij nuchter onder. "Als het hem niet lukt alles voor 1 december op te ruimen, zullen we wel verder zien. Hij neemt al af en toe wat mee."

Ratten
In Kwadendamme en omgeving vreesden omwonenden dat met het vertrek van de veestapel van Van Iwaarden en het veevoedsel, 'de vele ratten' op en rond het bedrijf zouden wegtrekken, en dan wellicht naar het dorp. Boon: "Het is wel eens raak geweest met ratten op het bedrijf. We hebben ze toen ook bestreden, maar van direct omwonenden hebben we tot nu toe geen meldingen over ratten gekregen. Het valt dus wel mee."

Om de Zwaakse Weel komen natte graslanden en moerassen met onder meer het bijna overal verdwenen veenmosrietland. Dat veert mee als je erover loopt. Vrij zeldzame vogels als de roerdomp en porseleinhoen zullen er zich thuis voelen. Meer richting Westerschelde blijft het landschap open, met in de Boonepolder - direct tegen de Westerschelde aan - een hoekje moeras en bloemrijke graslanden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.