Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 3 oktober 2005

Minder hinder bij bouw viaduct

Wegafsluitingen in de Poel duren korter, fietsers krijgen alternatieve route

Het viaduct over de A58 wordt tijdelijk afgeslotenFiets- en autoverkeer ondervindt minder hinder van de vernieuwing van het spoorviaduct bij 's-Heer Arendskerke dan was voorzien. Wegen in de Poel worden slechts drie in plaats van zes maanden afgesloten. Voor fietsers wordt bij het viaduct een weggetje doorgetrokken naar bedrijventerrein Eindewege.

Waterschap Zeeuwse Eilanden en provincie volgen het idee van het Goese GroenLinks-raadslid A. van Oosten, laat gedeputeerde A. Poppelaars weten. Van Oosten opperde in april al een alternatieve fietsroute te maken bij het viaduct. Zo hoeven fietsende scholieren uit onder meer 's-Heer Arendskerke, Heinkenszand en Lewedorp niet via de Poel om te rijden. Dat is namelijk geen ideale route. Ze trappen meer kilometers op wegen zonder vrijliggende fietspaden.

Ten noorden van het viaduct ligt een doodlopend paadje. Het is vrij simpel om dat met betonplaten door te trekken naar bedrijventerrein Eindewege. Zo kunnen fietsers zonder omweg naar en van school, al moeten ze wel een onbewaakte spoorwegovergang oversteken.

Sluipen
Om te voorkomen dat auto's massaal door de Poel sluipen als straks tijdens de vervanging van het viaduct op de N254 maar één rijstrook beschikbaar is, heeft het waterschap wegafsluitingen aangekondigd in het gebied tussen Heinkenszand, 's-Heer Arendskerke en Goes. Die afsluitingen zouden aanvankelijk gelden voor zes maanden, maar omdat de aannemer inmiddels kans ziet het werk aan het viaduct sneller uit te voeren, kan die periode worden bekort tot drie maanden. Overigens kunnen bewoners die aantoonbaar van de af te sluiten wegen gebruik moeten maken, ontheffing krijgen van het waterschap. Die ontheffingen zijn inmiddels verleend. Volgens gezworene A. van der Hoef is er ruimhartig omgesprongen met het aantal verleende ontheffingen. "We hebben dan ook geen enkel bezwaar binnengekregen."

Verkeersremmer
De Poel wordt na de vernieuwing van het spoorviaduct weer toegankelijk voor autoverkeer, al studeert het waterschap momenteel wel op zachte maatregelen om het sluipverkeer in te dammen. "Er loopt een onderzoek naar de herinrichting van polderwegen. Het is de bedoeling ze zo in te richten dat ze een natuurlijke verkeersremmer worden. Dat kun je bijvoorbeeld doen met wegversmallingen en uitwijkstroken. De Poel is nu voor ons een mooie proeftuin."

Overigens erkent Van der Hoef dat het niet eenvoudig is om verkeer tussen Goes en Heinkenszand over de juiste weg te leiden. De provincie gaat binnenkort op verzoek van de Actiegroep Knip N254 Nu en de gemeente Goes maatregelen treffen op de N254 om sluipverkeer te ontmoedigen. Dat kan ertoe leiden dat automobilisten via de Poel hun weg zoeken.

De vernieuwing van het spoorviaduct zal dit jaar nog niet tot zware verkeershinder leiden. Het werk is al wel begonnen. Het betreft het maken van grondlichamen voor het te verbreden viaduct. De aarde krijgt een paar maanden de tijd om in te klinken. In die periode is er nog geen of weinig oponthoud voor wegverkeer. De hinder begint pas in februari 2006, als het viaduct wordt vervangen. Dan is enkele maandenslechts één rijbaan beschikbaar. In juni moet het karwei zijn geklaard.

Provincie en waterschap houden maandag 10 oktober vanaf 20 uur een informatiebijeenkomst in het Heer Hendrikhuis in 's-Heer Hendrikskinderen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.