Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 21 september 2005

Provincie wacht met plan N254

Gedeputeerde Poppelaars bezweert dat van uitstel geen afstel komt

Sluipverkeer op de N254De provincie kijkt nog eens kritisch naar het pakket maatregelen dat het vrachtverkeer op de N254 tussen Goes en Heinkenszand moet terugdringen. Hoewel betrokken partijen het eens zijn over de aanpak van het sluipverkeer, schoof het college van Gedeputeerde Staten gisteren een beslissing voor zich uit.

"Het college wil weten of het personenverkeer niet te veel last heeft van de maatregelen. Het moet geen autootje pesten worden", verklaart gedeputeerde T. Poppelaars het uitstel. Vooral de gemeente Borsele hamert erop dat de N254 ofwel de Nieuwe Rijksweg een volwaardige verbinding blijft, omdat automobilisten anders gaan sluipen via de Poel, waar de plattelandswegen juist intensief worden gebruikt door fietsende jongeren die in Goes naar school gaan. Om gevaarlijke situaties te vermijden, wil Borsele voorkomen dat het autoverkeer door de Poel toeneemt.

Daarnaast heeft de provincie bedenktijd nodig om een paar maatregelen te onderzoeken die nu niet in het pakket zitten. Dan gaat het om bijvoorbeeld om de plaatsing van camera's die kentekens van vrachtwagens herkennen.

Volgens gedeputeerde Poppelaars wordt niet getornd aan het plan om het sluipverkeer op de n254 te ontmoedigen. Dat is tenslotte beloofd aan de actiegroep Knip n254 Nu, die bereid was af te zien van de toegezegde harde knip in de n254 bij Heinkenszand, mits de provincie alternatieve maatregelen treft. Poppelaars, die denkt dat het college binnenkort een besluit neemt: "Dit is een technische discussie. Het college van GS blijft streven naar vermindering van het aantal vrachtwagens op deze route." Provincie, de gemeenten Goes en Borsele, Rijkswaterstaat en waterschap Zeeuwse Eilanden bereikten in juni een akkoord over het pakket verkeersmaatregelen. Gekozen is voor een drietrapsraket. Eerst wordt plan één uitgevoerd. Als dat niet werkt, kunnen ingrijpender maatregelen worden getroffen, tot zeer rigoureuze ingrepen in plan drie.

Asverspringing
Plan één houdt in dat er roodlichtcamera's en snelheidscontroles bij alle verkeerslichten komen. Ook springen de lichten minder snel op groen, zodat bestuurders langer moeten wachten. Daarnaast voorziet het plan in een asverspringing bij de Drieweg in Heinkenszand en kan het verkeer dat over snelweg A58 naar Goes rijdt, bij de afslag naar het centrum (rechtsaf) meteen doorrijden. Het huidige verkeerslicht wordt bij wijze van proef weggehaald. Het idee daarachter is dat het met name voor vrachtwagens aantrekkelijk wordt vanaf Heinkenszand via de snelweg naar Goes te rijden. Tegelijkertijd worden twee rechtdoorstroken op de n254 bij de kruising met de Deltaweg teruggebracht naar één, zodat er een langere wachtrij ontstaat en sluipers wordt ontmoedigd over de n254 te rijden.

Verder heeft de provincie Transport en Logistiek Nederland, de brancheorganisatie van transportbedrijven, gevraagd leden erop te attenderen dat ze de A58 moeten nemen en dat die route van en naar de Westerscheldetunnel bijna net zo snel, al niet sneller, is dan de afkorting via de n254. Ook is er contact met de ANWB om de sluiproute uit navigatiesystemen te halen.

Dit pakket moet leiden tot een vermindering van het aantal verkeersbewegingen. Vorig jaar waren dat er bij 's-Heer Arendskerke 9500 per etmaal, in 2010 moet dan aantal zijn geslonken tot 7100. Bij 's-Heer Hendrikskinderen gaat het om een reductie van 1500 voertuigen per dag (nu 14.000, over vijf jaar 12.500).

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.