Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 5 september 2005

Borsele spil in aanpak kernramp

Gemeente moet regionaal nucleair steunpunt worden

De gemeente Borsele moet een regionaal expertisecentrum worden voor nucleaire ongevallen met de kerncentrale of de Covra, waar radio-actief afval ligt opgeslagen.

De kerncentrale bij BorsseleDie aanbeveling staat in een provinciale eindrapportage over rampenbestrijding in de Westerschelderegio. Burgemeester J. Gelok hoopt dat het Rijk (in dit geval de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) de aanbeveling overneemt en met geld over de brug komt voor het regionale nucleaire steunpunt, dat zich vooral moet bezighouden met rampenbestrijdingsplannen. Voor personele kosten is per jaar ongeveer 55.000 euro nodig, voor een noodzakelijke jaarlijkse oefening 80.000 euro. Er wordt onvoldoende geoefend op het bestrijden van een kernramp en hulp bieden aan en (virtueel) evacueren van de bevolking, bleek in mei tijdens een stafoefening. De laatste keer dat dat gebeurde was tien jaar geleden. Sinds Tsjernobyl (1986) zijn in de westerse wereld weliswaar geen kernrampen meer voorgekomen, de overheid wil toch de vinger aan de pols houden.

Rijk
Een goede voorbereiding op ongevallen met de kerncentrale Borssele is primair de verantwoordelijkheid van het Rijk, maar komt in de praktijk vooral op het bordje van gemeenten terecht. De bestrijding van een grote nucleaire ramp is echter nog onvoldoende gestructureerd.

Risico's
Daarom moet er een regionaal steunpunt komen dat onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio Zeeland, staat in de provinciale eindrapportage. Het ligt voor de hand dat onder te brengen bij de gemeente Borsele, omdat die al de nodige kennis in huis heeft en de kerncentrale en Covra op Borsels grondgebied staan. Die gemeente loopt tenslotte de grootste risico's bij een kernramp.

Burgemeester Gelok is het er vooral om te doen ambtenaren met specifieke deskundigheid, en dat zijn er drie, in huis te houden. "Dat valt niet altijd mee, want als ze elders meer kunnen verdienen, kun je ze als gemeente niet altijd vasthouden. Dan vloeit je kennis weg." Gelok haast zich erbij te vertellen dat van de drie nog niemand is vertrokken.

Adviseren
Hij juicht de opzet van een regionaal nucleair expertisecentrum toe, omdat er dan meer geld beschikbaar komt en personeel zich verder kan specialiseren. Daarnaast kan Borsele andere gemeenten die met radioactiviteit te maken hebben, adviseren. Gelok: "Los van de discussie over het openhouden van de kerncentrale heb je knowhow nodig, want die kerncentrale zal een keer sluiten en daarna zit je er vanwege de radioactiviteit nog decennia aan vast. Een voordeel van het expertisecentrum is ook dat je dicht bij de burgers in het rampgebied zit."

Overigens is de gemeente Borsele nu ook goed voorbereid op bestrijding van een kernramp, zegt Gelok. "Dat hebben we aangetoond tijdens de laatste stafoefening. Voor een eventuele evucatie ligt een draaiboek klaar."

De eindrapportage meldt verder dat met EPZ, de eigenaar van de kerncentrale, afspraken moeten worden gemaakt over het delen van nucleaire kennis. Daarnaast moeten de bedrijfsbrandweer van EPZ en gemeentelijke brandweer nauwer samenwerken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.