Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 2 september 2005

Zorgen om macht ontwikkelaars

Borsele geeft zo min mogelijk grond aan bouwmaatschappijen

Discussie nav nieuwbouw in BorsseleEen meerderheid van de gemeenteraad van Borsele vindt dat projectontwikkelaars niet te veel macht mogen krijgen bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Een voorstel van de PvdA om hen in toekomstige wijken maximaal dertig procent van de te bebouwen percelen te geven, gaat de meeste partijen echter te ver.

Aanleiding voor de discussie, tijdens de raadsvergadering, vormde het voorstel over de nieuwbouw in het dorp Borssele. Voor het wijkje Stadshoek kon de gemeente heel moeilijk aan de benodigde grond komen, omdat de eigenaar die alleen voor een heel hoge prijs wilde verkopen. Uiteindelijk werd een deal gesloten met projectontwikkelaar Arcus. Die kocht de grond van de eigenaar, verkocht hem vervolgens door aan de gemeente voor minder geld, maar mag in ruil daarvoor wel 14 van de 21 kavels in het wijkje bebouwen.

PvdA-fractievoorzitter P. Vollaard zei in te zien dat de gemeente in dit geval die deal wel moest maken om nieuwe woningbouw in het dorp mogelijk te maken, maar stelde ook dat er zo wel heel weinig kavels overblijven voor particulieren en voor woningbouw voor speciale doelgroepen als ouderen en starters. Hij diende daarom een motie in die stelt dat in de toekomst maximaal dertig procent van de uit te geven kavels aan projectontwikkelaar toebedeeld mag worden.

Sympathiek
De andere fracties vonden die motie sympathiek, maar alleen GroenLinks steunde hem. Die laatste partij vindt dat de gemeente zichzelf uitlevert aan de ontwikkelaars. De andere partijen, en ook wethouder M. Vermue, stelden dat het niet verstandig is om dertig procent als maximum te nemen. Bij sommige toekomstige bouwlocaties zullen toch weer deals met ontwikkelaars gemaakt moeten worden om de plannen überhaupt mogelijk te maken. Een maximering van dertig procent zou die projecten mogelijk frustreren. Dat neemt niet weg dat het college volgens de raad haar best moet doen om in het algemeen zo weinig mogelijk kavels aan ontwikkelaars te geven. Daar waren burgemeester en wethouders het mee eens.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.