Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 9 augustus 2005

Gemeente Borsele subsidieert energiemaatregelen voor nieuwbouwwijk Lewedorp

Project ‘Haal de zon in huis'.

Huis met zonneboilerWie in de nieuwbouwwijk in de West-Kraayertpolder te Lewedorp een woning laat bouwen, kan de zon optimaal gaan benutten. De gemeente Borsele biedt iedere toekomstige huiseigenaar binnen dit bestemmingsplan de mogelijkheid om voor een subsidie van € 2.000 euro in aanmerking te komen wanneer men een aantal energiebesparende maatregelen in de woning inpast. Een gedeelte van de maatregelen is gericht op het gebruik van zonne-energie.

Duurzame energie wordt voor veel mensen pas interessant als het daadwerkelijk wat oplevert. Met het project "Haal de zon in huis” wordt de toekomstige huiseigenaars deze mogelijkheid geboden.
De werking van de regeling is vrij simpel. De geïnteresseerden voor een kavel in dit uitbreidingsplan krijgen een folder toegezonden waarin de werking van de regeling wordt uitgelegd. De folder bevat tevens een antwoordcoupon. Door de coupon in te vullen geeft men aan of men gebruik wil maken van de regeling. Wanneer men aangeeft drie van de vier aangegeven maatregelen in te passen in de toekomstige woning komt men in aanmerking voor de € 2.000 euro subsidie.
Het gaat hier om de volgende maatregelen; een zonneboiler, warmteterugwinning van het douchewater (beide standaard) en vervolgens óf de toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning óf lage temperatuur vloerverwarming (beide optioneel).
Inclusief de subsidie zal men hier toch zo'n € 5.000 tot € 7.000 euro (inclusief BTW) in moeten investeren. Naar verwachting bespaart men met deze maatregelen echter zo'n 600-950 kubieke meter gas per jaar.
Dit houdt in dat men de investering, met de huidige energieprijzen, in een periode van zo'n dertien tot twintig jaar kan terugverdienen. Naar alle verwachting zullen de energieprijzen in de toekomst alleen maar oplopen. Dit zal de terugverdientijden dan ook zeker verkorten.

De bovenstaande folder wordt zoals aangegeven aan de particuliere geïnteresseerden voor een bouwkavel toegezonden. Naast deze particulieren wordt een gedeelte van de woningen door de projectontwikkelaar Proverko Ontwikkeling uit Goes gerealiseerd. Met Proverko Ontwikkeling is overeengekomen dat zij alle 38 woningen, inclusief de starterswoningen dus, standaard voorzien van een pakket aan energiebesparende maatregelen. De subsidie wordt in dat geval direct in de koopprijs verrekend.

Het terugdringen van de vraag naar gas en elektriciteit dient uiteraard ook het milieu. Met dit project probeert de gemeente Borsele haar eigen steentje bij te dragen aan het terugdringen van het broeikaseffect en het realiseren van de doelstellingen uit het Kyoto-protocol.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.