Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 4 augustus 2005

Sloelijn door Quarlespolder

Uitspraak Raad van State mogelijk ook gunstig voor WCT

Sloelijn door QuarlespolderDe nieuwe Sloelijn mag langs de Quarlespolder worden aangelegd met een aansluiting op het Zeeuwse hoofdspoor tussen Arnemuiden en Lewedorp. De Raad van State heeft gisteren de bezwaren tegen de keuze van dit tracé voor het goederenspoor afgewezen.

De uitspraak van de Raad van State kan ook gevolgen hebben voor de procedure rond de Westerschelde Container Terminal (WCT). Het Haagse rechtscollege stelt terloops dat voldoende maatregelen in voorbereiding zijn om de geluids- en trillingshinder van de treinen op het Zeeuwse hoofdspoor onder meer door Goes binnen de wettelijke normen te brengen.

Maagdelijk
Zowel omwonenden van de nieuwe Sloelijn in de Quarlespolder als de gemeente Goes, de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en de actiegroep Belangenvereniging Aanwonenden Spoorlijn (BAS) trokken ten strijde tegen het gekozen tracé voor de Sloelijn langs de Quarlespolder. Omwonenden vreesden overlast. Goes en de ZMF wilden de spoorlijn bundelen met de Sloeweg, omdat dit minder ingrijpend is voor het landschap. De Quarlespolder is nog een 'maagdelijk' gebied. Tegen de overlast in de Quarlespolder worden volgens de Raad van State genoeg maatregelen genomen. Op basis van onderzoeken concludeert het Haagse rechtscollege dat het voor het milieu weinig uitmaakt of de spoorlijn langs de Sloeweg of de Quarlespolder komt. Het tracé door de Quarlespolder heeft andere voordelen, zoals meer ruimte voor een tweede spoor en ook betere groeimogelijkheden voor het spooremplacement in Vlissingen-Oost. Het Quarlespoldertraject is duurder, maar dankzij bijdragen van havenschap Zeeland Seaports en de NV Westerscheldetunnel is het Rijk niet meer geld kwijt.

Teleurgesteld
De tegenstanders van het gekozen tracé voor de goederenlijn reageerden teleurgesteld. "De economie heeft het weer eens gewonnen van de ecologische en sociale aspecten", aldus ZMFmedewerkster G. van der Krogt.

De Goese wethouder M. 't Hart (PvdA) legde er de nadruk op dat de uitspraak van de Raad van State alleen betrekking heeft op het nieuwe stukje Sloelijn. De strijd over het tegengaan van hinder op het spoor is naar zijn idee niet gestreden. De door spoorwegbeheerder ProRail voorgestelde maatregelen op het hoofdspoor - zoals betonnen bielzen, geluiddempers en lage geluidschermen - zijn nog in procedure. Het verdiepen van het spoor door Goes - wat de gemeente graag wil - maakt naar het idee van de wethouder nog steeds kans. ProRail voelt daar niks voor.

Vreugde was er ook bij wethouder M. Vermue-Vermue (CDA) van Borsele: "Bewoners in Heinkenszand die langs de huidige Sloelijn wonen, kijken er al jaren naar uit dat die treinen verdwijnen." Zij moeten tot eind 2007 geduld hebben. De Sloelijn is dan klaar, als alles meezit met vooral de aankoop van landbouwgrond.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.