Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 21 juli 2005

Nieuwe mogelijkheden huisvesting seizoenarbeiders

De Zeeuwse gemeenten hebben met de provincie Zeeland en de ZLTO overleg gevoerd over mogelijke oplossingen rond de eisen voor tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders, werkzaam in de agrarische sector. Aanleiding vormen de gevaarlijke situaties bij de tijdelijke huisvesting en het feit dat de huidige situatie in strijd is met het bestemmingsplan.

Minicamping VeldzichtVooruitlopend op de definitieve regelgeving biedt de gemeente Borsele de mogelijkheid om voor het aanstaande oogstseizoen een agrarische camping in te richten en gebruiken. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij burgemeester en wethouders. In dit verzoek dient u aan te geven om hoeveel en om welke kampeermiddelen het gaat, welk perceel het betreft en voor welke periode de aanvraag wordt gedaan. Op een bij het verzoek gevoegde, op schaal getekende, situatietekening dienen de voorzieningen te zijn ingetekend. De agrarische camping moet voldoen aan de ‘voorschriften ontheffing voor het kamperen op een agrarisch bedrijf'. Deze voorschriften zijn verkrijgbaar bij de afdeling Bouwen en Wonen in het gemeentehuis te Heinkenszand of te downloaden via www.borsele.nl, en vervolgens door te klikken via E-loket/ Bouwen en Wonen/ huisvesting seizoensarbeiders.

De agrarische camping is in feite een specifieke minicamping die voor een aaneengesloten periode van maximaal 10 weken wordt gebruikt, uitsluitend door seizoenarbeiders werkzaam op het eigen agrarisch bedrijf. Een dergelijke agrarische camping moet op een agrarisch bouwblok liggen. Vrijstelling kan worden verleend voor maximaal 5 kampeermiddelen, (inclusief stacaravan en (gehuurde) woonunit). Deze verblijfseenheden dienen direct na de vooraf bepaalde periode (de oogstperiode) te worden verwijderd.

Naast de agrarische camping zijn er nog twee varianten ontwikkeld, dan wel in ontwikkeling:

Nieuw Economische Dragers (NED)
In deze variant kan er inpandig, in een nieuw op te richten dan wel bestaand pand, een pensionvoorziening gerealiseerd worden met een maximale oppervlakte van 250 vierkante meter. Om het mogelijk te maken dat iedere agrariër van deze NED gebruik kan maken, dient de positieve lijst van de NED´s in het bestemmingsplan herzien te worden. Voor het seizoen 2005 is het nog niet mogelijk van deze variant gebruik te maken. Indien u in de toekomst van deze variant gebruik wenst te maken neemt u het best contact op met de gemeente.

Minicamping
De mogelijkheid voor het oprichten van een minicamping is nu reeds opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. De minicamping is met opzet niet bedoeld om te gebruiken als een reguliere camping. Het bestemmingsplan geeft daarom ook de kampeermiddelen aan: "een tent, tentwagen, camper of caravan waarbij het geen bouwwerk ingevolge artikel 40 Woningwet mag zijn". Hiermee is de plaatsing van een stacaravan uitgesloten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.