Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 13 juli 2005

Gemeenten spelen samen fiscus

Reimerswaal ziet ambtenaren liever niet vertrekken en haakt af

Centraal innen van belasting door gemeentenHet Bevelands/Thoolse samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen komt er, ook al heeft Reimerswaal besloten niet mee te doen. Noord-Beveland neemt pas na de zomer een besluit.

"De rest van de gemeenten heeft besloten om in afwachting daarvan gewoon door te gaan", zegt de Borselse wethouder M. Vermue, die een warm pleitbezorger van het samenwerkingsverband is. "Als Noord-Beveland besluit mee te doen, kan ze gewoon aanhaken."

De gemeenten Goes, Borsele, Kapelle en Tholen gaan vooralsnog met z'n vieren verder. Het is de bedoeling dat alles wat met de inning van gemeentelijke belastingen te maken heeft straks bij één organisatie wordt ondergebracht. Dat zou financieel voordelig zijn, omdat gemeenten nu bijvoorbeeld nog met verschillende bureaus werken voor het taxeren van de woningen voor de ozb. Het inzetten van één bureau is allicht voordeliger. Elke gemeente staat straks een aantal van zijn ambtenaren af aan de nieuwe organisatie. Dat was voor Reimerswaal één van de redenen om af te haken. Die gemeente ziet bij deelname 25 procent van de afdeling financiën vertrekken, waardoor die te kwetsbaar zou worden.

Voordelen
Verder ziet het college van Reimerswaal helemaal niet zo veel financiële voordelen. In hun brief aan de andere gemeenten zeggen burgemeester en wethouders dat ze van de gemeenteraad alleen nog samenwerkingsverbanden mogen aangaan als die werkelijk een substantieel voordeel opleveren. Daarvan zou hier geen sprake zijn.

Delen
De Borselse wethouder Vermue denkt daar heel anders over. Ze erkent weliswaar dat berekeningen hebben aangetoond dat de samenwerking negatief uitpakt voor Reimerswaal, Noord-Beveland, Kapelle en Tholen, maar zegt dat het voordeel dat Borsele en Goes behalen die verliezen ruimschoots compenseert. "Borsele en Goes zijn uiteraard bereid hun voordeel met de andere gemeenten te delen, waardoor het ook voor hen goed uitpakt", aldus Vermue. Ze spreekt over een éénmalig voordeel van drie ton en een structureel voordeel van twee ton voor de zes gemeenten samen. Dat Reimerswaal niet meer meedoet, betekent in feite dat de andere gemeenten nog meer winst behalen. Het door Goes en Borsele behaalde voordeel hoeft nu immers onder minder gemeenten te worden verdeeld.

Sterk
Toch is Vermue niet gelukkig met het afhaken van Reimerswaal. "Ik zie liever veel deelnemende gemeenten. Daar wordt de organisatie sterk van."

Uit het feit dat de gemeente Noord- Beveland pas na de zomer een besluit neemt, mag volgens gemeentesecretaris D. Sinke niet worden afgeleid dat ze sceptisch tegenover het plan staat.

"Wij hebben gewoon nog wat vragen neergelegd. Als die zijn beantwoord, hakken we de knoop door." De te vormen organisatie wordt waarschijnlijk gehuisvest in het nieuwe stadskantoor in Goes.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.