Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 7 juli 2005

's-Gravenpolder kan uitbreiden

Dorp mag sprong maken naar overkant doorgaande weg naar Kapelle

Uitbreiding van 's-Gravenpolder over de doorgaande weg van 's-Gravenpolder richting Kapelle, aan de noordkant van het dorp, behoort tot de mogelijkheden.

De laatste nieuwbouw stamt uit midden negentigVoordat 's Gravenpolder de ingrijpende sprong over de weg kan maken, moeten wel eerst alle andere nieuwbouwlocaties in en bij het dorp zijn benut óf afgevallen. Dit bleek begin deze week op een door zeventig à tachtig bewoners bezochte jaarvergadering van de dorpsraad 's-Gravenpolder. Uitbreiding in 's-Gravenpolder-West, het gebied ten westen van de Schuitweg, ligt met name moeilijk.

Geurcirkel
De geurcirkel rond een verderop gelegen uienfabriek moet eerst veranderen om in 's-Gravenpolder-West woningbouw mogelijk te maken. Als de wijk er komt, grenst die aan de westkant aan de doorgaande weg 's-Gravenpolder richting Ovezande. Om geluidsoverlast tegen te gaan, heeft de provincie zich bereid verklaard de maximum-snelheid op de weg terug te brengen van honderd naar tachtig kilometer per uur.

's-Gravenpolder wacht al jaren, sinds 1994-'95, op nieuwbouw van enige omvang. ,,Er komt weer leven in de brouwerij'', aldus penningmeester A. Walhout van de dorpsraad. Voor 2006-2007 staan zo'n zestig woningen op de rol. Rondom sporthal De Zwake komt huisvesting voor ouderen en ruimte voor verpleeghuiszorg. Aan de Zaaidijk zijn vijf landhuizen gepland. De derde nieuwbouwlocatie voor vrijstaande en twee-onder-één kapwoningen is An den Diek. An den Diek is de plek waar momenteel nog de openbare en christelijke basisscholen en de tennisbanen zijn. Voor de scholen wordt bij De Zwake gewerkt aan nieuwbouw. De tennisbanen gaan naar de Zaaidijk.

Op de hoek Nazareth-Langeweg is een complex met vierentwintig appartementen gepland. Dat zal waarschijnlijk niet eerder dan in 2008 klaar zijn, omdat alle procedures nog moeten worden doorlopen. Kritiek was te horen op de hoogte van het gebouw op de hoek Nazareth-Langeweg. Daar wordt nog naar gekeken.

Het nieuwe complex is bestemd voor ouderen en gehandicapten. Woningcorporatie R & B Wonen laat het bouwen en werkt daarvoor samen met reformatorisch verzorgingshuis Rehoboth in Goes en stichting gehandicapten gereformeerde gemeenten Siloah. Siloah biedt begeleide huisvesting aan verstandelijk gehandicapten en heeft in 's-Gravenpolder een vestiging aan de Hazelaarstraat, de woonlocatie De Beukelaar.

Starterswoningen
Op de dorpsraadvergadering kwam ook aan de orde of er in 's-Gravenpolder behoefte bestaat aan starterswoningen. Die bleek aanwezig, maar zulke goedkopere koopwoningen zijn vaak alleen financieel haalbaar als ze onderdeel uitmaken van een grote wijk, bijvoorbeeld in de te realiseren nieuwbouw over de weg van 's-Gravenpolder naar Kapelle. Van de zijde van de gemeente Borsele en woningcorporatie R & B Wonen werd gesteld dat starters op de woningmarkt zeker zo gebaat zijn bij de projecten voor ouderenhuisvesting, omdat daardoor elders huizen vrijkomen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.