Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 7 juni 2005

Polder moet autoluw worden

Gemeente Borsele wil ook alle verkeersborden uit Oudelande weghalen

Oudelande autoluwDe plattelandswegen in een groot gebied rond Oudelande moeten autoluw worden gemaakt. Het college van B en W van de gemeente Borsele heeft daarvoor een verzoek ingediend bij waterschap Zeeuwse Eilanden.

Borsele werkt aan een plan met de dorpsraad Oudelande en het verkeersadviesbureau Diepens en Okkema om alle verkeersborden uit Oudelande weg te halen. Dat moet het aangezicht van het dorp ten goede komen, maar vergt tevens een herinrichting van de straten in het dorp. Als de borden weg zijn, moeten automobilisten als het ware van nature aanvoelen dat zij niet harder dan dertig kilometer per uur mogen rijden.

Rijstijl
Om van dit project een succes te maken, is het volgens het college van B en W van Borsele nodig dat er ook wat verandert aan de verkeerssituatie op plattelandswegen rond Oudelande. Voor weggebruikers moet het in de verre omtrek van Oudelande al duidelijk zijn dat zij in een bijzonder verkeersgebied zijn. Zij zullen hun rijstijl dan veel eerder aanpassen.

Borsele stelt voor om drie gebieden autoluw te maken die worden omsloten door doorgaande wegen. Deze gebieden bevinden zich ruwweg tussen Oudelande, Driewegen, Baarland en Kwadendamme. Op de doorgaande wegen, zoals de Ovezandseweg, Dierikweg en Oude Polderdijk, verandert niets.

Voor wat betreft de plattelandswegen wordt in de eerste plaats gedacht aan vrij simpele maatregelen, als het minder vaak maaien van de bermen. Dat zal automobilisten ertoe brengen minder diep het gaspedaal in te trappen, omdat de weg smaller lijkt.

Het plan van het college sluit aan bij voorstellen van waterschapsbestuurder A. van de Hoef. Die wil plattelandswegen zo inrichten dat weggebruikers vanzelf hun rijgedrag bijstellen, zonder dat er allerlei toeters en bellen als wegversmallingen moeten worden aangebracht.

Landbouw
Het autoluw maken van de plattelandswegen rond Oudelande sluit, volgens het dagelijks bestuur van Borsele, goed aan bij de landelijke status van Nationaal Landschap die de Zak van Zuid-Beveland heeft gekregen. Nationale Landschappen hebben een speciale bescherming en moeten vooral toegankelijk zijn voor de landbouw, maar ook voor recreanten, het liefst te voet en op de fiets.

Of en wanneer het één en ander gaat gebeuren, is onbekend. Gemeente en waterschap moeten nog overleggen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.