Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 3 juni 2005

Meer herrie mag in Sloegebied

Meerderheid Borselse raad akkoord met aanpassing bestemmingsplan

Bedrijvigheid rond het SloespoorEen meerderheid in de Borselse gemeenteraad is ermee akkoord gegaan dat bedrijven in het Sloegebied in de toekomst meer geluid mogen produceren. Om het besluit te bekrachtigen, dient het bestemmingsplan te worden aangepast.

Daarvoor wordt binnenkort de procedure opgestart. Dan krijgen belanghebbenden ook de gelegenheid om bezwaar te maken. De kwestie speelt nu precies een jaar. Begin juni 2004 besloot het college van Gedeputeerde Staten om de geluidsnormen voor het Sloegebied aan te passen. De huidige contouren werken belemmerend voor vestiging van nieuwe bedrijven in het Sloegebied. Ook worden reeds bestaande bedrijven in hun uitbreidingsmogelijkheden beknot.

Afgelopen najaar besloot de Borselse raad, die als bevoegd gezag over de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging moet oordelen, een beslissing over de kwestie uit te stellen.

De raadsleden wilden meer informatie en vooral meer zekerheid dat er voldoende geluidswerende maatregelen genomen zouden worden, dat de hele operatie Borsele geen geld zou kosten en dat nieuwbouw in de dorpen Borssele en Nieuwdorp mogelijk moest blijven.

Afspraken
Lossende schepen aan de SloehavenInmiddels hebben het Borselse college, het college van GS en Zeeland Seaports een aantal afspraken gemaakt. Zo wordt voor ruim honderd woningen voor gevelisolatie gezorgd en zijn er harde afspraken gemaakt over woningbouw in met name het dorpje Borssele.

Dat komt straks gedeeltelijk binnen de geluidszone te liggen. Desondanks mag er volgens wethouder M. Vermue gewoon worden gebouwd. "Daar hebben we harde afspraken over gemaakt."

De geplande geluidswal bij Nieuwdorp wordt uitgebreid en voor eventuele planschade draaien de provincie en Zeeland Seaports op. Tegen de verruiming van de geluidszone stemden C. Traas (GroenLinks), A. Witkam en C. Miermans (beiden PvdA); de rest van de fracties, inclusief de andere helft van de PvdA-fractie, stemden voor.

Geluidsreductie
Witkam vroeg zich af waarom er niet wat meer werk wordt gemaakt van geluidsreductie door de bedrijven zelf. Hij vroeg wethouder Vermue zich daar hard voor te maken. E. Weug (Lokale Partij Borsele) sloot zich daarbij aan. J. Zandee (SGP/Christen Unie) wilde weten of bedrijven niet verplicht kunnen worden om onbenutte geluidsruimte af te staan.

Over dat laatste punt was Vermue heel somber. "Bedrijven geven niet snel een eenmaal verworven recht op en je kunt ze niet dwingen ook", zei ze. Wat betreft geluidsreductie door de bedrijven zelf, was ze evenmin optimistisch. Zoiets vergt volgend de wethouder een investering van miljoenen of misschien wel miljarden euro's en dan is er nog maar een marginale geluidswinst te behalen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.