Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 31 mei 2005

Studies Sloelijn roepen vragen op

Raad van State zet kanttekeningen bij onderzoeken Verkeer en Waterstaat

Kruising op de huidige SloelijnDe Raad van State zette gisteren tijdens een rechtszitting over de Sloelijn vraagtekens bij de geluids- en trillingsonderzoeken van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Het rechtscollege behandelde een groot aantal uiteenlopende bezwaren tegen het tracébesluit Sloelijn. Het besluit regelt de aanleg van een nieuwe goederenspoorlijn tussen de bestaande lijn Vlissingen-Roosendaal en het emplacement Sloe langs de dijk tussen de Nieuwerkerkepolder en de Quarlespolder. De vele bezwaarmakers, onder wie de gemeente Goes, de Zeeuwse Milieufederatie en Belangenvereniging Aanwonenden Spoorlijn (BAS), verzetten zich tegen de tracékeuze, die in hun ogen een onaanvaardbare aantasting van het landschap en de leefomgeving van een groot aantal omwonenden zal betekenen.

Als de Raad van State de bezwaren verwerpt en het tracébesluit goedkeurt zal het ministerie op volle kracht met de aanleg kunnen beginnen. Het Rijk moet overigens eerst nog een aantal gronden aankopen of onteigenen.

Staatsraad M. Oosting stelde tijdens de rechtszitting een groot aantal vragen rond de geluids- en trillingproblematiek. Zo zette hij vraagtekens bij de voorbereiding van het besluit. "Waren alle maatregelen om trillingen en geluidsoverlast tegen te gaan al bekend toen de minister het tracébesluit vaststelde?", vroeg de staatsraad.

Raildempers
De raadsvrouw van Verkeer en Waterstaat erkende dat pas recent een aantal maatregelen, zoals het aanbrengen van rubberen raildempers en het rijden met stiller materieel, zijn voorgesteld om de herrie en trillingen terug te dringen. Maar dat betekent volgens haar niet dat het tracébesluit onzorgvuldig is voorbereid. Een onzorgvuldig voorbereid besluit geldt als een doodzonde in het bestuursrecht.

De staatsraad kreeg ook twijfels na het betoog van trillingsdeskundige J. Reimerink van BAS. Die wees er tijdens de zitting op dat het trillingsonderzoek van de minister aan alle kanten rammelt. In de berekeningen gaat het ministerie ervan uit dat trillingen veel sneller afnemen naar mate je verder van het spoor komt dan in de praktijk het geval blijkt. Daardoor zullen woningen in Lewedorp en Eindewege meer last van trillingen krijgen en stijgt de kans op schade aan gebouwen. Het is niet ondenkbeeldig dat de Raad van State een beter onderbouwd trillingsonderzoek zal eisen.

De gemeentewoordvoerder van Borsele hield juist een pleidooi voor het gekozen tracé en tegen de alternatieve route, die in de buurt van Heinkenszand loopt. Een aantal bezwaarmakers, waaronder de milieufederatie, vindt die variant veel beter.

Overigens vroeg de raadsvrouw van Verkeer en Waterstaat af waarom men zich zo druk maakt. "Op de Sloelijn zullen in 2015 maximaal twee goederentreinen per uur rijden en niet harder dan 40 km/u. En op de Zeeuwse lijn maximaal zes treinen per uur: vier passagierstreinen en twee goederentreinen. Dat kun je nauwelijks een overbelaste milieusituatie noemen,' zei de raadsvrouw.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.