Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 19 mei 2005

Een barst in de Bol van Borssele

Verkleed als vaatjes kernafval drongen medewerkers van Greenpeace de kerncentrale binnenGa terug, roepen de mannen van de bewakingsdienst van EPZ. Wegwezen! Hun honden blaffen aansporingen met dezelfde strekking. Maar de gele vloed van Greenpeace is niet te stuiten. Vijfentwintig als vaatjes radioactief afval uitgedoste actievoerders klimmen met een precies op maat gemaakte brede ladder vanuit een vrachtwagen over het hek. Ook twee andere hekken zijn een makkelijk te nemen barrière. De morgenstemming bij de kerncentrale Borssele is aan diggelen.

Met de actie wil Greenpeace duidelijk maken dat kerncentrales slecht te beveiligen zijn tegen personen en groeperingen met werkelijk kwade bedoelingen. De nucleairestroomfabriek van Borssele heeft al eerder te maken gehad met indringers. In 1976 stelde het Vara-programma Achter het Nieuws de povere beveiliging van de kerncentrale aan de kaak. Daarop werden hekken verdubbeld, bewakingscamera's geplaatst en honden aangeschaft. In januari 2001 beklommen actievoerders de bol van de centrale. "Dat kan en mag niet meer gebeuren", baste directeur Jos Bongers bij die gelegenheid. Een half jaar later moest hij constateren dat Greenpeace hem weer te slim was af geweest. Weer stonden actievoerders te zegepralen op zijn bol.

Na de terreuraanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 is de wereld veranderd. Terroristische gewelddaden lijken een reële bedreiging te zijn geworden. In Nederland worden bij iemand die ervan wordt verdacht tot een terreurnetwerk te behoren, plattegronden aangetroffen van de kerncentrale Borsele. Het anders zo gastvrije EPZ moet in verband daarmee besluiten niet langer bezoekers in de centrale te ontvangen.

Wanhopige poging
In het licht van de mogelijkheid dat terroristen het op de Borsselse kerncentrale hebben voorzien, doet het gemak waarmee Greenpeace het terrein van EPZ woensdagmorgen kort voor zes uur binnendringt enigszins onthutsend aan. Natuurlijk moet EPZ-woordvoerster Monique Linger worden geloofd wanneer ze verzekert dat het bedrijf na het opmerken van de inval meer maatregelen treft dan de wanhopige poging van de drie bewakers met hun honden de actievoerders van het terrein te sturen. Nee, ze kan er om veiligheidsredenen niet over uitweiden, maar de toegang tot installaties die essentieel zijn voor het functioneren van de centrale is snel en doeltreffend afgegrendeld.

"Kan wel zijn", werpt Maartje van Boekel van Greenpeace tegen, "maar als we terroristen zouden zijn geweest en springstof hadden meegenomen, hadden we toch mooi een hoop ellende kunnen veroorzaken."

Dat realiseert burgemeester Jaap Gelok van Borsele zich ook. Hij heeft de indruk dat de veiligheidsmaatregelen van EPZ volgens het draaiboek hebben gewerkt, maar hij wil bij een evaluatie van de kerncentralebeheerder ook wel horen wat die in petto heeft wanneer de indringers geen koddige wandelende afvalvaatjes of zwaartekracht tartende bolbeklimmers zijn.

Punt
Met de bezetting van het dak van de portiersloge en het schilderen van een barst in de bol heeft Greenpeace haar punt gemaakt. Actieleider Jacob Namminga overlegt telefonisch met Gelok over de afbouw van de manifestatie. Ze komen overeen dat de vaatjes vrijelijk mogen vertrekken.

De bolbeklimmers zullen wel voor de rechter moeten verschijnen omdat ze het eigendom van EPZ hebben beklad.

Tot ergernis van Namminga worden de eerste vier actievoerders die het terrein willen verlaten toch aangehouden en in een arrestantenwagen afgevoerd. Hij eist dat die eerst worden teruggebracht voordat de anderen het terrein verlaten.

Halverwege de middag is het zo ver. De vrolijke vaatjes wuiven nog één keer vriendelijk naar de werknemers van EPZ die weer aan de slag kunnen gaan en de rust keert weer.

Alleen de Bol van Borssele vertoont nog een bedenkelijke barst.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.