Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 14 mei 2005

Ontpolderen blijft moeilijk punt

Grote partijen Borsele wel in beweging

Everinge-/Zuid-/BaarlandpolderDe grote partijen in de Borselse gemeenteraad, CDA, PvdA en SGP, blijven huiverig voor natuurcompensatie in het kader van een nieuwe verdieping van de Westerschelde. Maar ze staan er niet meer zo afwijzend tegenover als bij de vorige verdieping in de tweede helft van de jaren negentig.

In 1996 verklaarde de gemeenteraad van Borsele zich eensgezind tegen het toen nieuwe idee van ontpoldering; het verleggen van dijken langs de Westerschelde om natuur te scheppen. Borselse politici, met voorop PvdA- wethouder P. Vollaard, vonden dat hun gemeente al genoeg voor de kiezen had gekregen. Borsele had in 1996 nog niet zo lang geleden de komst van de centrale opslag voor radioactief afval (covra) moeten 'slikken' en de bouw van de Westerscheldetunnel kwam eraan. Gedeputeerde G. van Zwieten, die indertijd de heftige discussie over de natuurcompensatie verdieping Westerschelde leidde, was gevoelig voor die argumenten. Hij zegde toe dat Borsele verschoond zou blijven van ingrepen vanwege de verdieping.

Met een volgende verdieping in het vooruitzicht wacht opnieuw een natuurcompensatieprogramma. Antwerpen moet beter bereikbaar worden, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid en ook niet van de natuurlijkheid van de Westerschelde. Om het laatste te bereiken is het voornemen zeshonderd hectare land op de één of andere manier aan de natuur toe te voegen, waarvan tot nu toe ongeveer de helft is 'ingevuld'; de Hertogin Hedwigepolder en de Noord- Prosperpolder (vlakbij en net over de Belgische grens bij het Land van Saeftinge) én rond het Zwin.

Zo'n driehonderd hectare moet nog worden gevonden, en dat kan best wel eens in de gemeente Borsele zijn. Concrete aanwijzingen zijn er nog niet, maar het is zeker niet uitgesloten dat ontpoldering van onder meer de Everingepolder bij Ellewoutsdijk weer in beeld komt.

P. Vollaard (PvdA), inmiddels raadslid, CDA-fractievoorzit- ter P. van den Dries en zijn SGP- collega J. Zandee realiseren zich dat. Vollaard en Van den Dries laten allereerst weten niets te voelen voor een nieuwe verdieping. Want waar eindigt dit, vragen zij zich af. Maar dat ondiepten in de vaargeul naar Antwerpen wederom verder uitgebaggerd gaan worden, lijkt wel vast te staan. Nederland en Vlaanderen hebben er een principe-akkoord over bereikt. "Er is beslist voor Zeeland", oordeelt Vollaard. Dat gezegd hebbende, verklaren de drie raadsleden zich niet meer zo faliekant tegen natuurcompensatie in Borsele als in 1996. Vollaard heeft het over 'in eerste instantie' niet doen. Van den Dries vindt de tijd er 'nu' nog niet rijp voor. "We moeten rekening houden met onze agrarische achterban."

Veranderen
Hij kan zich wel voorstellen dat het 'over tien jaar' heel anders kan. "Dat zal afhankelijk zijn van hoe de landbouw zich ontwikkelt en hoe sterk die lobby blijft. De houding van de bevolking is ook aan het veranderen. Ik zie het aan mijn kinderen, die hebben niet zo veel moeite met ontpoldering voor natuur."

SGP'er Zandee laat eveneens enige ruimte. "Puur ontpolderen zonder andere maatregelen is niet bespreekbaar, maar het zou kunnen in combinatie met andere dingen. Niet alles zit op slot."

In het kader van de nieuwe verdieping is Zeeland geld toegezegd voor verbreding van de wegen naar de Westerscheldetunnel, waaronder de steeds drukkere Sloeweg door Borsele. Volgens Vollaard, Van den Dries en Zandee is die belofte niet de reden waarom zij niet meer zo sterk tegen natuurcompensatie zijn. Zandee: "Op korte termijn moet er hoe dan ook iets aan de Sloeweg gebeuren."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.