Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 11 mei 2005

Roep om bredere weg naar tunnel

Negatieve gevolgen tunnel lijken volgens enquête mee te vallen

Het is onbegrijpelijk dat de Sloeweg tussen de A58 en de Westerscheldetunnel niet gelijk met de bouw van de tunnel is verbreed. Met name omdat dit niet is gebeurd, ervaren inwoners van 's-Heerenhoek en Borssele de komst van de tunnel als negatief.

De toerit van de tunnel tijdens de aanlegDit blijkt uit een enquête die is gehouden onder de bevolking van 's-Heerenhoek, Borssele en Ellewoutsdijk. Over het algemeen werden vooraf overigens meer negatieve gevolgen van de tunnel verwacht, geeft dit onderzoek aan. Zo is de vrees voor een toename van de criminaliteit ongegrond gebleken. Ook met de geluidhinder valt het mee, al bestaat er wel angst voor nieuwe projecten die de overlast kunnen doen toenemen. "Voor een aantal mensen is de grens nu bereikt", stelt onderzoekster F. Trouwborst-Smit. Zij heeft de enquête uitgevoerd, als onderdeel van haar stage bij de gemeente Borsele voor de lerarenopleiding aardrijkskunde in Rotterdam.

Persoonlijk
Vooral omdat de tunnel over het algemeen niet slecht is gevallen, is het opvallend dat uit 's-Heerenhoek en Borssele vrij veel opmerkingen komen die te maken hebben met de Sloeweg. Inwoners van Borssele klagen over een verslechterde bereikbaarheid van hun dorp. Wie de weg niet kent, rijdt aan de hand van de richtingwijzers zo kilometers om. Wie de weg wel kent, neemt de kortere route van en naar Borssele door 's-Heerenhoek. Wat in dat dorp tot meer sluipverkeer heeft geleid. Trouwborst-Smit: "Dat raakt mensen heel persoonlijk. In woningen zijn scheuren gekomen, vooral door vrachtverkeer naar Vlissingen-Oost."

Het niet verbreden van de Sloeweg is de oorzaak. Omdat het daar druk is, zouden automobilisten in de verleiding kunnen komen via 's-Gravenpolder en Ovezande naar de tunnel te rijden. Om dat tegen te gaan is van die kant de tunnelweg minder gemakkelijk bereikbaar gemaakt, ook voor autombilisten uit Borssele, met als gevolg: het extra sluipverkeer door 's-Heerenhoek.

Geld
De Borselse wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, verkeer) vindt het - in reactie op de enquêteresultaten - opmerkelijk dat in de aanloop tot de bouw van de tunnel zo weinig is gesproken over verbreding van de Sloeweg. Zij denkt dat dit te maken heeft gehad met de financiële haalbaarheid van de tunnel. Vermue-Vermue staat daar niet alleen in. Nogal wat mensen die de enquête invulden, geven dat ook aan. Inmiddels is er nu wel geld voor verbreding, ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde. Tegen 2010 moet de Sloeweg verbreed zijn. "Borssele kan dan een directere aansluiting op de tunnelweg krijgen", zegt Vermue-Vermue, "want het doorgaande verkeer neemt dan vanzelf de snellere Sloeweg."

Individueel
Gevraagd naar de positieve effecten van de tunnel springt het sterkere contact met Terneuzen en omgeving (België) eruit. Van de ruim zeshonderd mensen die de enquête terugstuurden, geeft 58 procent dit aan; 61 procent in Borssele en 's-Heerenhoek en 38 procent in Ellewoutsdijk. De tunnel heeft voor meer klandizie bij ondernemers gezorgd, meent 13 procent, en 10 procent ziet meer toeristen.

Het is onderzoekster Trouwborst-Smit opgevallen dat de meningen over de tunnel erg individueel zijn.

"Zo schreef een vrouw uit Ellewoutsdijk dat zij de lichten van de tunnelweg zo leuk vindt. Anderen vinden dat horizonvervuiling."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.