Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 30 april 2005

7 inwoners van Borsele gedecoreerd tijdens traditionele lintjesregen

Ter gelegenheid van Koninginnedag werd een recordaantal van zeven inwoners van Borsele geridderd.
Onze felicitaties gaan naar:

 • T.J.J.M. Brooijmans, Lewedorp (lid in de Orde van Oranje Nassau)
  Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de rooms-katholieke kerk. Onder meer als kapelaan en priester.
 • J.M. de Koster, 's-Gravenpolder (lid in de Orde van Oranje Nassau)
  Dhr. de Koster is ouderling bij de Oud Gereformeerde gemeente. Wegens het ontbreken van een dominee neemt hij deze taak al sinds 1965 op zich.
 • M.C.J van der Plassche-Nagelkerke, Kwadendamme (lid in de Orde van Oranje Nassau)
  Zij is actief voor onder meer de katholieke kerk en het jeugdwerk. Ze is tevens lid van de gemeenteraad.
 • J.M. Priester-Moerdijk, Lewedorp (lid in de Orde van Oranje Nassau)
  Mevr. Priester heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de Nederlands Hervormde kerk, het kerkkoor, de ouderensoos en de breiclub.
 • C.J.M. Rentmeester, 's-Heerenhoek (lid in de Orde van Oranje Nassau)
  De heer Rentmeester is sinds lange tijd actief voor de scouting, parochievergadering en parochiebestuur van 's-Heerenhoek.
 • M.J..J. Rentmeester-Franse, 's-Heerenhoek (lid in de Orde van Oranje Nassau)
  Mevrouw Rentmeester is sinds 1969 leidster van de welpengroep van de scouting en zet zich in voor de parochie van 's-Heerenhoek.
 • P.J. Rijk, Ovezande (lid in de Orde van Oranje Nassau)
  De heer Rijk is al tientallen jaren bestuurslid van de R.K-parochie in Ovezande en zette zich in voor het Dorpshuis en het kinderkamp.

In totaal ontvingen 108 Zeeuwen vrijdag een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. Achttien benoemingen tot ridder (vijfde graad) en negentig nieuwe leden (zesde graad).

Sedert de invoering van het nieuwe decoratiestelsel in 1996 heeft de koningin Zeeland nooit zo goed bedeeld. De afgelopen tien jaar zijn in de provincie vanwege Koninginnedag totaal 680 onderscheidingen verleend. Afgezien van één ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw (in 1996), ging het steeds om de Orde van Oranje-Nassau, vijfde en zesde graad.

Voor het toekennen van een onderscheiding in de orde van Oranje Nassau komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. In veel gevallen gaat het om inzet in de lokaal-regionaal maatschappelijke sfeer.

Overzicht lintjesdragers uit de gemeente Borsele sinds 1996.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.