Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 18 april 2005

Regenkappen niet langer geweerd

Provincie stemt in met regeling Borsele en ZLTO

Regenkappen bij KwadendammeHet Borselse college van burgemeester en wethouders heeft een fruitteler in Kwadendamme toestemming gegeven meer regenkappen te plaatsen. Aan een hectare regenkappen voor kleinfruit, die de teler al heeft, mag hij ruim een halve hectare toevoegen.

Het ziet ernaar uit dat een beleid voor zogenaamde teeltondersteundende voorzieningen na jarenlang geharrewar een werkbare vorm krijgt. De grond, het klimaat en de omvang van de bedrijven in de Zak van Zuid-Beveland lenen zich van oudsher uitstekend voor de teelt van frambozen, kersen, bramen en bessen. De teeltvoorwaarden voor die producten zijn ter plekke niet veranderd, maar de markt des te meer. Een framboos met een schimmelplekje in een overigens gaaf bakje, doet het hele zaakje in de doordraai belanden. De markt wil puntgave vruchten en anders niets.

Voorzieningen
Zonder teeltondersteunende voorzieningen, in dit geval tijdelijke plastic regenkappen, kan een fruitteler zijn grond beter braak laten liggen want de combinatie van warmte en vocht, die nu eenmaal veel voorkomt als het kleinfruit rijpt, geeft geheid schimmelschade.

De gemeente Borsele, die graag het platteland vitaal en veerkrachtig wil houden, probeert al sinds het begin van de jaren negentig regenkappen mogelijk te maken. De gemeente vond echter de provincie en enkele bezwaarde burgers op zijn weg, die de kappen een aantasting van het landschap vonden. Borsele werd enkele jaren geleden zelfs gedwongen bestuursdwang op te leggen aan regenkappen die de gemeente wilde gedogen.

Akkoord
Inmiddels is de provincie akkoord gegaan met een algemene regeling voor teeltondersteunde voorzieningen die Borsele samen met de ZLTO heeft gemaakt. Die regeling geldt nu voor heel Zeeland en zal worden opgenomen in het bestemmingsplan voor het buitengebied, Borsels Buiten, dat de gemeente aan het maken is.

De teler in Kwadendamme mag nu zijn regenkappen uitbreiden als hij zich aan de provinciale regels houdt. Het college kan en wil dat via een vrijstellingsprocedure mogelijk maken omdat de teler er dan voor dit jaar nog iets aan heeft. Het bestemmingsplan is naar verwachting pas aan het einde van het jaar gereed.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.