Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 15 april 2005

De Poel moet autoluw worden

Waterschap en gemeente Borsele bespreken maatregelen

De Poel weer autovrij?De Poel zou weer een beetje meer De Poel van voor de verkaveling van de jaren zeventig moeten worden, maar dan met goede doorgaande wegen, vrijliggende fietspaden erlangs en voor de rest smalle polderwegen, waarin het langzaam verkeer, inclusief het landbouwverkeer, centraal staat.

Dat betekent terugdraaien van tal van maatregelen die voor de veiligheid zijn genomen, maar die er alleen maar voor gezorgd hebben dat auto's sneller gingen rijden. Deskundig ambtenaar J. Uitterhoeve van de gemeente Borsele en gezworene B. van de Hoef van het waterschap Zeeuwse Eilanden zijn het daar roerend over eens. De gemeenteraad van Borsele sprak gisteravond in bredere kring over het autoluw maken van de Poel.

Daar speelden ook de tijdelijke maatregelen een rol in, die moeten worden genomen om het fietsverkeer te beschermen als de provincie het spoorviaduct in de Nieuwe Rijksweg gaat renoveren. Dan kunnen geen fietsers meer over de Nieuwe Rijksweg en nog maar over één baan mogen er auto's rijden. Gevolg: meer fietsers in De Poel en, als je niet uitkijkt, veel meer sluipverkeer van auto's. Door stukken weg af te sluiten en streng te handhaven, wil het waterschap voorkomen dat de fietsers van de sokken worden gereden.

Van de Hoef verzekerde een verontruste raad dat de maatregel echt maar tijdelijk is. Hij was er wel blij mee, want het schap kan daarmee ervaring opdoen voor het écht autoluw maken van De Poel.

Veiligheid
Daarvoor is enige ervaring met maatregelen meegenomen maar wat vooral nodig is, is een omslag in het denken. Borden, strepen, verbreding van de wegen, rotondes, kruispuntplateaus, het weghalen van bermbeplanting: het heeft de veiligheid helemaal niet bevorderd. Uitterhoeve en Van de Hoef waren het erover eens: de wegen die als erfontsluitingswegen zijn betiteld, de wegen dus die het waterschap vooral beheert, moeten voor mensen worden ingericht en niet voor auto's.

Dus: smaller, borden weg, bomen en struiken erlangs, kruispunten waarop je twintig meter van richting moet veranderen om door te rijden, strepen eraf, bewegwijzering met ouderwetse paddestoelen, wat minder onderhoud en een betere relatie met de omgeving.

Denktank
Voorwaarde is wel dat bij Heinkenszand een extra aansluiting op de A58 wordt gemaakt en al te lang mag dat niet duren. Van de Hoef had ergens de datum van 2010 horen waaien. Tot dan is hij wel bereid om tijdelijke maatregelen te nemen tegen sluipverkeer door De Poel maar als het echt een eeuwigheid gaat duren, moet de sluiproute maar gewoon tot doorgaande weg worden opgewaardeerd. Dan moet er wel een vrijliggend fietspad langs.

De nieuwe manier van denken over polderwegen heeft de Borselse denktanks al bereikt en het dagelijks bestuur van het waterschap is er volgens Van de Hoef al een weekje aan het wennen. Gemeente en waterschap willen de veranderingen parallel aan het onderhoudsprogramma doorgevoerd zien.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.