Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 23 maart 2005

Nieuwe borden op het Tolplein

Verbeterde doorstroming Westerscheldetunnel

Met het oog op de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het Tolplein van de Westerscheldetunnel zullen boven de tollanen volledig nieuwe borden worden geplaatst. Het systeem werkt met gekleurde pijlen in combinatie met een beeld. Bij de kassa voor contante betalingen hoort een groene pijl, de creditkaart en Chikpnip krijgen een blauwe pijl en bij het t-tag abonnement hoort een gele pijl. De nieuwe bebording is vergelijkbaar met die op de Franse tolwegen. Elk van de 7 tollanen van de Westerscheldetunnel krijgt dus een vast bord met de daarbijbehorende functie. Voor abonnees blijft gelden dat laan 3 uitsluitend bestemd is voor de t-tag, terwijl overigens ook in alle andere open lanen met deze tag kan worden betaald. Met de introductie van dit nieuwe systeem komen alle oude borden, inclusief het grote bord met daarop de aanduiding van de nummers van de tollanen, te vervallen.

Het aanbrengen van de nieuwe borden is gestart op 22 maart a.s. en duurt naar verwachting ongeveer één week. Om overlast voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden telkens plaats van 20.00 uur tot de volgende ochtend circa 8.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden zullen ten minste aan elke zijde 2 lanen beschikbaar zijn.

Nieuwe borden voor de Westerscheldetunnel

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.