Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 17 maart 2005

Kunstwerk langs Heinkenszandse Drieweg onzeker

Kunstwerk Over de DijkHet idee om een kunstwerk neer te zet- ten langs de Drieweg in Heinkenszand stuit op bezwaren bij Gedeputeerde Staten. De gemeente Borsele is van plan het kunstwerk neer te zetten in een gat in de geluidswal die langs de nieuwbouwwijk Over de Dijk ligt.

Terughoudend
In een brief aan de gemeente Borsele schrijven Gedeputeerde Staten dat ze 'erg terughoudend' zijn met het verlenen van toestemming voor een kunstwerk langs een provinciale weg. Omdat de provincie bang is dat het kunstwerk de aandacht van de automobilisten afleidt, wil ze eerst meer weten over de vorm en afmetingen van het object. Pas dan is duidelijk of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Ook willen GS weten of het kunstwerk al dan niet binnen zeven meter van de sloot staat gepland. Als dat wel zo is, moet het waterschap Zeeuwse Eilanden goedkeuring geven, omdat het voorwerp het onderhoud van de sloot in de weg kan staan.

Ontwerp
De geluidswal langs de nieuwbouwwijk wordt voor een stuk onderbroken, zodat vanuit de Dorpsstraat in het centrum van Heinkenszand een lege strook loopt langs De Stenge, de nieuwbouw van Over de Dijk in de richting van de polder. Vijf kunstenaars dienen een ontwerp in, Borsele wil in de keuze de bewoners van Over de Dijk betrekken. Pas als er een keuze voor een kunstwerk is gemaakt, kan Borsele de provincie inlichten over de afmetingen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.