Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 10 maart 2005

Gemeente verrast over uitspraken tweede kerncentrale

Bestemmingsplan gemeente Borsele laat ontwikkeling niet toe

Voor de bouw van een tweede kencentrale bij Borssele is wél een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit in tegenstelling tot wat eerder op een bijeenkomst in Den Haag is gezegd.

Bestemmingsplan voor 2e kerncentrale?Het gemeentebestuur van Borsele reageerde gisteren zeer verrast op de mededeling uit Den Haag. Die was gedaan op een bijeenkomst van het Rathenau Instituut. De instelling die maatschappelijke discussies aanzwengelt, presenteerde de resultaten van een eerdere discussie met deskundigen over de toekomst van kernenergie in Nederland. Volgens een medewerkster zou Borssele de aantrekkelijkste locatie voor een eventuele tweede kerncentrale zijn, onder meer omdat het bestemmingsplan van de gemeente en het provinciale streekplan deze ontwikkeling zouden toelaten.

Vollaard
PvdA-raadslid P. Vollaard klom als eerste in de pen om gisteren van zich te laten horen. Aan het begin van de jaren negentig is er wel sprake van geweest dat de gemeente Borsele ruimte voor een tweede kerncentrale moest reserveren, herinnerde hij zich. Vollaard was indertijd wethouder.

Niet zozeer de gemeente Borsele wilde de ruimte vrijhouden, het ministerie van Economische Zaken eiste dat. Want waar een kerncentrale in Nederland wordt gebouwd, is in de eerste plaats een zaak van de rijksoverheid. Het Rijk wilde de optie van (meer) kernenergie openhouden in 1995 en dat zou door een gemeentelijk bestemmingsplan niet geblokkeerd mogen worden. Tegen wil en dank volgde Borsele de eis van het ministerie van EZ op. In het Borsels bestemmingsplan voor het Sloegebied was dus nog ruimte voor meer kerncentrales. Vier inwoners van Borssele namen daar echter geen genoegen mee en stapten naar de Raad van State.

Bestemmingsplan
Dit rechtscollege oordeelde dat Borsele zich niet achter het ministerie van EZ mag verschuilen en zelf een afweging moet maken of een tweede kerncentrale wel gewenst is of niet. De ruimtelijke reservering verdween uit het bestemmingsplan. Dat is, meldt wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening), nog steeds zo.

Over de eventuele komst van een tweede kerncentrale bij Borssele laat de wethouder zich niet uit. Het gaat nu in de eerste plaats om het voortbestaan van de huidige centrale. Vermue- Vermue laat zich daar zeer diplomatiek over uit. Zij noemt 'het goed dat er weer over het langer openhouden van Borssele wordt gediscussieerd, want die kerncentrale is zo veilig als ik weet niet wat'.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.