Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 8 maart 2005

Lintbebouwing in Nisse heeft voorkeur boven nieuwe wijk

De gemeente Borsele verkiest lintbebouwing boven een nieuwbouwplan als het gaat om de toekomstige uitbreiding van Nisse. Dat bleek uit een presentatie tijdens de druk bezochte dorpsraadvergadering.

Keuze woningbouwlocaties in NisseDe gemeente had stedenbouwkundig bureau Rothuizen Van Doorn 't Hooft gevraagd alle mogelijke woningbouwlocaties in Nisse te inventariseren. Door op voorhand alle alternatieven aan de inwoners voor te leggen, hoopt Borsele inzicht te krijgen in hun wensen. Die kunnen weer gebruikt worden voor de actualisering van het bestemmingsplan later dit jaar.

Twaalf locaties
In principe zijn er twaalf locaties die in aanmerking komen voor woningbouw. Die waren door het stedenbouwkundig bureau opgedeeld in zes A-(uitbreiding) en zes B-(lintbebouwing) locaties. Enkele daarvan zijn eigenlijk alleen theoretisch bebouwbaar, omdat ze bijvoorbeeld historisch monument (Kasteelweide) zijn.

H. Droog van het stedenbouwkundig bureau, die de presentatie verzorgde, gaf dan ook aan dat de kwaliteiten van Nisse ('waardevolle verwevenheid van landschap en dorp') tegelijkertijd lastig zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Hoewel aan alle locaties nadelen kleven, laten de B-varianten zich volgens gemeente en bureau wel makkelijker 'voegen'. Bovendien, zo gaf wethouder M. Vermue aan, kan er met lintbebouwing, zowel in koop- als huursector, ongeveer eenzelfde aantal (twintig à dertig) huizen worden gebouwd als in een nieuwbouwplan, alleen duurt het wat langer.

Enquête
Hoewel de presentatie nog een voorzichtig en erg genuanceerd karakter had, leken de aanwezigen zich wel in het idee voor lintbebouwing te kunnen vinden. Dat strookt overigens niet helemaal met de uitkomsten van een door de dorpsraad gehouden enquête over woningbouw in het dorp, waarvan de resultaten tevens bekend werden gemaakt. Van de 101 respondenten gaven er 38 aan een voorkeur te hebben voor een nieuw bouwplan, tegenover 31 voor lintbebouwing. De meesten (47) kozen echter voor het opvullen van open gaten. Algemeen kon uit de enquête worden opgemaakt dat er in elk geval op korte termijn starterswoningen moeten worden gebouwd voor met name de eigen inwoners.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.