Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 4 maart 2005

Borselse raad wil ozb afschaffen

Raad wil van martelgang van taxaties en verhogingen af

Uit de gemeenteraadvergadering in 't Hof StenevateDe gemeenteraad van Borsele wil van de hele onroerende zaakbelasting af. Donderdagavond schaarde de raad zich achter een motie van de PvdA-fractie, waarin aanvankelijk alleen om de afschaffing van het gebruikersdeel werd gevraagd, maar waar later ook het eigenaarsdeel bij werd gevoegd.

Omdat met de afschaffing van alleen het gebruikersdeel de vierjaarlijkse martelgang van taxaties en schoksgewijze verhogingen voor de burgers niet uit de wereld is, werd de motie aangepast: de onroerende zaakbelasting moet zo snel mogelijk verdwijnen en de gemeente moet van het Rijk de ruimte krijgen om zelf op een andere financieel autonoom te kunnen blijven.

Amendement
De motie werd ingediend naar aanleiding van de vaststelling van ozb-tarieven voor 2005. Een amendement van de PvdA-fractie op dat voorstel, haalde het niet. PvdA-raadslid P. Vollaard rekende de raad voor dat de burgers nauwelijks meer hoeven te betalen als de verhouding tussen bedrijfsgebouwen en woningen dezelfde blijft en als de gemeente de ton die er ieder jaar meer binnenkomt dat begroot, er alvast wordt afgetrokken. De confessionele fracties en de VVD waren er niet van overtuigd dat de jaarrekening weer een overschot te zien zou geven van een ton op de post ozb. Het feest ging dus niet door.

Sloebos
Met de stem van Groen Links-raadslid C. Traas tegen, stelde de raad ook het bestemmingsplan voor het groenproject Sloe vast, de planologische blauwdruk voor een deel van de 200 hectare die na jaren duwen en trekken, Sloebos kunnen worden.

Traas was tegen omdat de voorgenomen inrichting in strijd zou zijn met de nota en omdat twee boeren nog steeds aan het procederen zijn tegen gemeentelijke voorbereidingen om het bestemmingsplan voor de grond waarop het bos komt, te wijzigen.

Wethouder M. Vermue legde uit dat de zaak waartegen de boeren bezwaar maken, is ingehaald door het nieuwe bestemmingsplan, waarmee Monumentenzorg, de bewaker van de nota Belvédère, inmiddels heeft ingestemd. Op aandringen van enkele fracties verzekerde Vermue de raad dat het college altijd blijft openstaan voor de bezwaarde boeren. Het college wil niets liever dan in overleg met de ondernemers tot een vergelijk komen, aan tafel in plaats van bij de rechter.

Overigens heeft het vastgestelde bestemmingsplan alleen betrekking op grond die bij de gemeente in eigendom is of in ieder geval niet bij iemand die er iets anders mee van plan is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.